Protokoll och handlingar

I samband med att nämnderna, regionstyrelsen och regionfullmäktige har möten publiceras föredragningslistan, det vill säga dagordningen med tillhörande handlingar. Senast 14 dagar efter mötet publiceras också protokollet.

Sök protokoll och handlingar

Söker du protokoll och handlingar från politiska sammanträden? Vi använder webbtjänsten Meetings plus för att publicera handlingar på webben. Tjänsten fungerar för alla plattformar, inklusive mobil och läsplatta.

Äldre handlingar

Söker du protokoll och handlingar upprättade före 2014 från Västerbottens läns landsting, kontakta vårt diarium. Se kontaktuppgifter här nedan.

Söker du protokoll och handlingar upprättade före 2020 från Regionala utvecklingsnämnden eller inom Regionförbundet Västerbottens län, dåvarande Region Västerbotten, äldre än 2018, kontakta Regionala utvecklingsnämndens diarium regionen@regionvasterbotten.se, 090-785 00 00 (växel)

Hjälp att söka

Offentlighetsprincipen innebär att man kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling. I Region Västerbotten finns olika typer av allmänna handlingar som är offentliga.

I vårt webbdiarium hittar du uppgifter om registrerade allmänna handlingar.

Ta del av allmänna handlingar

Kontakta diariet

Kontakta oss om du behöver hjälp att hitta ett ärende eller söka i diariet.

regionen@regionvasterbotten.se 
090-785 00 00 (växel)