Utbildningstjänster

Region Västerbotten utlyser varje år ett antal utbildningstjänster vilket är anställningar där arbete i sjukvårdsverksamhet kombineras med olika utbildningsmoment. Utbildningstjänsterna är en viktig del i arbetet med att långsiktigt säkra vårdens kompetensförsörjningsbehov.