Glesbygdsmedicin

Glesbygdsmedicinskt centrum, GMC, i Storuman är en forsknings- och utvecklingsenhet inom primärvården i Region Västerbotten i södra Lappland.

Syftet med enheten är att öka kunskapen om hur sjukvårds- och omsorgsbehov på bästa sätt kan tillgodoses för befolkningen i Västerbotten och övriga Sverige, samt att öka rekryteringen av vårdpersonal till glesbygden.

Vår huvudsakliga verksamhet består i att:

  • bidra till beskrivning och utvärdering av vård och omsorg i glesbygd
  • stimulera till och bedriva forskning och utveckling i ämnen relaterade till glesbygdsområdenas specifika utmaningar
  • arbeta för kunskapsspridning om samisk hälsa inom vården
  • initiera och bedriva utbildningsinsatser för att öka kompetensen i ämnen som har betydelse för glesbygdssjukvården
  • verka för nätverksbyggande inom ämnet glesbygdsmedicin