Glesbygdsmedicin

Glesbygdsmedicinskt centrum, GMC, är en enhet som bedriver forskning, utveckling, innovation och utbildning för och i glesbygd.

Forskning och innovation i glesbygd

Vi har vårt huvudkontor i Storuman, en glesbygdskommun i Västerbottens inland. Här jobbar vi med att ta fram kunskap om de specifika behov, förutsättningar, utmaningar och möjligheter som finns med att bedriva hälso- och sjukvård i glesbygdsområden. De områden vi jobbar inom är god, nära och jämlik vård i glesbygd, samisk hälsa, rekrytering samt utbildning.

Andra förutsättningar för vård och omsorg i glesbygd

När vården utvecklas och nya beslut ska tas, är det viktigt att det finns kunskap om hur villkoren skiljer sig mellan stad och glesbygd. Ibland kommer riktlinjer och föreskrifter ur ett urbant perspektiv, vilket inte alltid stämmer för de som bor i glesbygd. Exempelvis har människor som bor i glest befolkade områden ofta betydligt längre avstånd till grundläggande hälso- och sjukvård, i kombination med begränsad eller ingen kollektivtrafik. Det är något som påverkar möjligheten till en god, jämlik hälsa och livskvalitet.

Långa avstånd, en större andel äldre och små vårdenheter kan innebära att man måste komma på nya innovativa och hållbara lösningar och arbetssätt för att säkerställa en god hälsa bland befolkningen. Detta är även viktigt för att göra glesbygden attraktiv för vårdpersonal och möjliggöra kontinuerlig professionell utveckling.  

Vår huvudsakliga verksamhet består av att:

  • bidra till beskrivning och utvärdering av vård och omsorg i glesbygd.
  • stimulera till och bedriva forskning och utveckling i ämnen relaterade till glesbygdsområdenas specifika utmaningar.
  • arbeta för kunskapsspridning om samisk hälsa inom vården.
  • initiera och bedriva utbildningsinsatser för att öka kompetensen i ämnen som har betydelse för glesbygdssjukvården.
  • verka för nätverksbyggande inom ämnet glesbygdsmedicin.
Andreas Lundqvist Enhetschef, Glesbygdsmedicinskt centrum
E-post
andreas.lundqvist@regionvasterbotten.se
Mobil
076-140 90 32
Bild på Andreas Lundqvist

Nyheter från Glesbygdsmedicin Prenumera på nyheter