Utbildning och praktik

Region Västerbotten erbjuder klinisk praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), arbetsplatslärande (APL) och prao.

För dig som studerar på universitet eller högskola erbjuder vi platser för klinisk praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Vi erbjuder arbetsplatsförlagd utbildning (APL) för dig som läser omvårdnad på gymnasiet.

Vi uppskattar att så många vill komma till Region Västerbotten på prao. Under våren 2022 har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot några prao-elever på grund av att vi följer arbetsmiljöverkets riktlinjer angående smittrisker för Covid 19.

Arbetsmiljöverkets riktlinjer

Verksamhetsförlagd utbildning

Arbetsplatsförlagd utbildning

Prao för ungdomar