Utbildning och praktik

Region Västerbotten erbjuder klinisk praktik, verksamhetsförlagd utbildning (VFU), arbetsplatslärande (APL) och prao.

För dig som studerar på universitet eller högskola erbjuder vi platser för klinisk praktik och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Vi erbjuder arbetsplatsförlagd utbildning (APL) för dig som läser omvårdnad på gymnasiet.

Vi erbjuder även praoplats för dig som går på högstadiet. Prao är en chans för dig att få en inblick i hur det är att jobba inom Region Västerbotten.