Våra sjukhus och hälsocentraler

Hälsocentralerna är grunden i vår hälso- och sjukvård. Det är hit du i första hand vänder dig om du är sjuk eller har något besvär. Vi har tre sjukhus i Västerbotten. De har olika uppgifter men samverkar nära för att vården ska hålla hög kvalitet och för att våra resurser och medarbetarnas kompetens ska användas så effektivt som möjligt.

Högspecialiserad vård på universitetssjukhuset

Norrlands universitetssjukhus, Nus, i Umeå är vårt länssjukhus som ger sjukvård till patienter i närområdet. Här ger vi också vård inom många medicinska områden till patienter från hela Västerbottens län. På Nus ger vi dessutom högspecialiserad vård till invånarna i de fyra nordligaste länen, norra sjukvårdsregionen. Eftersom Nus har flera uppdrag i nationell högspecialiserad vård, behandlar vi också patienter från hela landet. 

Nationell högspecialiserad vård på Norrlands universitetssjukhus

Specialiserade länsdelssjukhus

Skellefteå och Lycksele lasarett är våra länsdelssjukhus. Vid sidan av den vanliga vården har vi här specialiserat oss och fått större ansvar för vissa behandlingar. Samverkan mellan våra sjukhus betyder att en stor del av länets knäprotesoperationer och titthålsoperationer av galla och tjocktarm görs i Skellefteå och höftprotes-, fetma-, ljumskbråcks- och framfallsoperationer i Lycksele.

Om du blir sjuk och behöver sjukhusvård får du ofta komma till det sjukhus som ligger närmast. Ibland händer det att du får vård på ett sjukhus i en annan del av länet. Det beror på att vi inom vissa medicinska specialiteter samlar vår kompetens på ett ställe för att vården ska hålla så hög kvalitet som möjligt.