Kunskapsstyrning

Region Västerbotten ingår sedan 2018 i det nationella systemet för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården. Det är svensk vårds gemensamma system för att leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet.

Kunskapsstyrningssystemet handlar om att använda bästa tillgängliga kunskap i varje patientmöte och att systematiskt utveckla, dela och omsätta ny kunskap. Den gemensamma visionen är ”Vår framgång räknas i liv och jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika”.

Systemet omfattar nationell, sjukvårdsregional samt lokal (Region Västerbotten) nivå. Arbetet sker i samverkan med patient- och professionsföreningar, kommunerna och staten.

Kunskapsstyrningens tre delar är kunskapsstöd, uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap.

Rekommendation om fortsatt utveckling av systemet för kunskapsstyrning

Filmer om kunskapsstyrning

Vill du veta mer om vad kunskapsstyrning är och vad planen är framöver? Sveriges kommuner och regioner har tagit fram två korta filmer med en introduktion till kunskapsstyrning och om den utvecklingsplan som gäller 2023–2027.

Om kunskapsstyrning (SKR)

Den 12 mars 2024 hölls en nätverksdag för kunskapsstyrning i Umeå. Du kan ta del av föreläsningarna från dagen.

Nätverksdag för kunskapsstyrning

Kunskapsstyrningen samordnas

Inom det nationella systemet för kunskapsstyrning sker ett samspel mellan nationell nivå, sjukvårdsregion och lokal nivå (Region Västerbotten).

Översiktsbild över den nationella, regionala och lokala strukturen för kunskapsstyrning.

Öppna bilden i PDF-format