Kultur

Region Västerbotten arbetar för ett mångsidigt och kvalitativt kulturutbud, oavsett bostadsort i länet. Det övergripande kulturpolitiska målet är att alla invånare har tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalitet och erbjuds likvärdiga möjligheter att skapa och utöva kultur samt att påverka, delta och medverka i samhällslivet. 

Nyheter från Kultur Prenumera på nyheter