Näringsliv och samhällsbyggnad

Näringsliv och Samhällsbyggnad ansvarar för ett flertal strategiska inriktningar. De är grundade i den regionala utvecklingsstrategin, villkorsbeslut och andra styrande dokument. Inom verksamheten finns en bredd av erfarenhet och kunskap med syfte att skapa nytta för samhälle och näringsliv, genom nätverk, strategiska program och utvecklingsinsatser både regionalt, nationellt och på EU-nivå.

Landskap vag