Näringsliv och samhällsbyggnad

Vi samlar kunskap och ger stöd inom bland annat kompetensförsörjning, digitalisering, innovation, infrastruktur och planering. Genom utveckling och innovationer hjälper vi regionen att utvecklas. Vi skapar nytta för samhället och näringslivet genom våra nätverk, strategiska program och projekt både regionalt, nationellt och på EU-nivå.