Objektspecialist till Klinisk Patologi, Laboratoriemedicin, Umeå

Sista ansökningsdag 2022-05-29

Ansök här

Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Laboratoriemedicin är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Via avtal har vi totalansvar för klinisk patologi i Östersund samt där även medicinskt ledningsansvar för immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi. Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda inom klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i Laboratoriemedicin. Verksamheten är ackrediterad.
Vid laboratoriet för klinisk patologi arbetar ca 110 personer i Umeå och ca 15 personer i Östersund. Yrkeskategorier på laboratoriet är läkare, biomedicinska analytiker, laboratorietekniker/undersköterskor, cytodiagnostiker, medicinska sekreterare och obduktionstekniker samt vårdutvecklare/verksamhetsutvecklare.
I Umeå arbetar vi med patientprover från Västerbottens län samt från övriga norra regionen. Avdelningen kan delas in i fyra olika subspecialiteter/sektioner; Histopatologi, Cytologi, Hematopatologi och Obduktion/Bårhus. På avdelningen sker cancerdiagnostik på cellnivå i material såsom olika vävnadstyper, cellsuspensioner, blodprover och benmärg. Klinisk Patologi är en avgörande länk i dagens cancersjukvård.

Arbetsuppgifter

Du kommer att vara anställd inom din grundbefattning med uppdrag som objektspecialist inom objektet för Provbunden diagnostik. Som objektspecialist hos oss skapar du förutsättningar för samarbeten, ny kunskap och en stark framtid.
Uppdraget som objektspecialist innebär att du är en nyckelperson främst i verksamhetens digitala utvecklings- och kvalitetsarbete och ska delta i och leda arbetet framåt. Du ingår som objektspecialist i Region Västerbottens objektsförvaltning för Provbunden diagnostik. Provbunden diagnostik stödjer hela Laboratoriemedicin Västerbotten med digital utveckling och förvaltning. Objektet är indelat i olika sektioner där Patologi är en av dessa. Objektet i sin helhet leds av två förvaltningsledare förvaltningsledare verksamhet och förvaltningsledare teknik. Varje sektion har en sektionsledare och som blir din arbetsledare i det dagliga arbetet. Objektet har ett nära samarbete med chefer och övriga medarbete inom Klinisk patologi.
Du deltar aktivt i verksamhetsplanering och uppföljning. Objektspecialisten ska stödja och säkerställa implementering av nationella riktlinjer och aktivt verka i patientsäkerhetsarbete. Du deltar i samverkan med vårdgrannar i syfte att förbättra patientflöden, kvalitet och säkerhet inom och mellan kliniker/ huvudmän. I det dagliga arbetet ingår systemkonfiguration i LIS-system/andra integrerade system som förvaltas inom sektionen, planering och genomförande av acceptanstester, felsökning och problemlösning. Du medverkar också i utvecklingsprojekt och ansvarar för vissa övergripande frågor gentemot verksamheten. Arbetsinnehållet är av både strategisk och operativ natur.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet av liknande yrke eller roller. Vi ser gärna att du har praktisk laboratorieerfarenhet inom kvalitetsstyrd verksamhet. Vidare har du intresse för IT-frågor och vill utvecklas inom området. Tidigare erfarenhet av att arbeta med verksamhetsnära IT-frågor värdesätts liksom en bakgrund inom klinisk laboratorieverksamhet och inom hälso- och sjukvård. Du är drivande och har god förmåga att tänka och agera strategiskt. Samtidigt kan du vid behov stötta verksamheten på ett mer operativt sätt. Du har fokus på kvalitet och utveckling och ser positivt på förändringsarbete i syfte att höja kvalitet. Du har god förmåga att arbeta tillsammans med andra liksom förmåga att arbeta självständigt. Det är vidare önskvärt att du är strukturerad, tar initiativ och trivs med att jobba med komplexa frågor. Du analyserar, ser sammanhang, drar slutsatser och prioriterar rätt ärenden. Arbetet kräver god förmåga att kunna hantera många pågående ärenden samtidigt. Du har en god kommunikationsförmåga både i tal och skrift.
För att kunna genomföra utredningar kring verksamhetens behov och kunna stödja i utveckling och införande av verksamhetsrutiner kommer inskolning även att ske inom Klinisk patologi.

Anställningsvillkor

Antal platser:1
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Erfarenhet: Erfarenhet krävs
Omfattning: Heltid
Varaktighet: Tillsvidare
Arbetstid: Schema
Tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
A1124031

Ansökan

Sista ansökningsdatum: 2022-05-29

Arbetsgivarens referensnummer: A1124031

Ansök här i samarbete med Offentligajobb


Naturvetarna, kontakta medlemsrådgivningen via e-post radgivning@naturvetarna.se
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidan
https://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/att-vara-medarbetare
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.

Upplysningar

Samira Grinde
Avdelningschef
070-263 56 91
samira.grinde@regionvasterbotten.se

Fackliga kontaktpersoner

Gunilla Backman
Vårdförbundet
090-785 15 55
gunilla.backman@regionvasterbotten.se