Riva hinder - samverkan om våld och utsatthet för personer med funktionsnedsättning

Välkommen till Riva hinder, en utbildningsserie om våld i nära relationer som arrangeras för sjunde året i rad. Riva hinder vänder sig till dig som möter personer med funktionsnedsättning i ditt yrke eller i ditt ideella arbete.


Foto: Cecilia Lundgren

Utbildningen är fördelad på tre digitala tillfällen. Du kan välja att delta vid en eller flera av webbsändningarna. Alla sändningar kommer att teckenspråkstolkas. Föreläsningarna spelas inte in och kommer inte finnas tillgängliga efteråt.

För föreläsare m.m., se Program Riva hinder

Datum och tid

5 oktober 09.30-11.30

12 oktober 09.30-11.30

26 oktober 09.30-11.30

Anmälan

Anmälan senast två dagar innan respektive tillfälle via länken till höger. I anmälan anger du vilken eller vilka sändningar du anmäler dig till. Det är kostnadsfritt att delta. Länk till föreläsningarna skickas ut några dagar innan aktiviteten.

Kontaktuppgifter

Vid frågor eller funderingar, kontakta:

Maria Stefansson, Hälsoutvecklare Våld i nära relationer Region Västerbotten
maria.stefansson@regionvasterbotten.se

Elisabeth Nilsson, Tillgänglighetsstrateg Umeå kommun
Elisabeth.nilsson.2@umea.se