Hur kommer vi att påverkas utifrån nya direktiv inom VA-området?

Region Västerbotten tillsammans med VA-samverkansgruppen i Västerbotten bjuder in till ett seminarium om VA-försörjning i Västerbotten

Ett glas vatten tappas upp från en kökskran

 

Välkommen till seminarium på Ansia Resort i Lycksele den 19 april 2023

Fokus Omvärldsbevakning, avlopps- och dricksvattendirektivet, säkerhetsfrågor, särtaxor och slam.

Målgrupp Seminariet är en träffpunkt för politiker och tjänstemän från kommunerna i Västerbotten samt konsulter och entreprenörer inom VA-området.

Syfte Informera om och diskutera aktuella VA-frågor samt belysa några områden djupare.

Datum Onsdag den 19 april 2023

Plats First Camp Ansia, Lycksele

Kostnad 520 kronor exklusive moms. I priset ingår kaffe och lunch.

Moderator Ulrika Lindberg, Vakin

Anmälan Sker via länk senast den 5 april 2023!

Avanmälan Om ingen avanmälan gjort efter den 12 april utgår hela avgiften. Ersättare kan skickas.

Bekräftelse Skickas ut till anmälda deltagare senast 14 april.

Kontakt vi frågor

Inger Olofsson, Region Västerbotten, 070-601 60 24, inger.olofsson@regionvasterbotten.se

 

Inbjudan Hur kommer vi att påverkas utifrån nya direktiv inom VA-området_.pdf