Hållbar regional utveckling

Vad har Gammplatsen, Region Västerbotten, Armbryterskan, Umecom och Facit bar gemensamt? Svar: En vilja att Västerbotten ska utvecklas hållbart

Grafik för hållbar regional utveckling

Region Västerbotten bjuder in till en kostnadsfri slutkonferens för projektet Hållbar regional utveckling. Det blir en dag med inspirerande föreläsningar och goda exempel på hållbarhetsarbete i länet. Konferensen kommer att äga rum på Hotel Clarion i Umeå, men också livesändas

Ur programmet:

Hållbarhet i regionen – erfarenheter från projektet och vägen framåt. Michael Jalmby, miljökonsult, Esam.

Hållbar Gammplatssamverkan: Går det att skapa en struktur för samverkan, mellan aktörerna på området, som håller över tid och som är personoberoende?

Västerbottensteatern: Hur kan systematiskt hållbarhetsarbete docka in i en verksamhet som 
arbetar med konstnärliga processer?
Västerbotten Experience – en metod för hållbar besöksnäring i praktiken. Annika Sandström Region Västerbotten Turism och Jan Johanson, Facit bar.

Att leva sina värderingar #fossilfri2025 Heidi Andersson, elvafaldig världsmästare i armbrytning. Umecom är en satsning inom Umeå kommuns innovationsplattform SPIS. Ida Hillebjörk berättar om hur de försöker arbeta för att inkludera medborgarna i stadens utveckling.

Region Västerbotten har tagit fram en ny agenda för den regionala 
finansieringen. Agendan reglerar att de projekt och företag som får stöd arbetar med hållbarhet.


Var: Hotel Clarion i Umeå

När: 19 april 2023 kl 9.30 –15.00, lunch ingår

Inbjudan HUR -19 april.pdf

Mer information om projketet https://www.regionvasterbotten.se/finansiering/projekt-hallbar-regional-utveckling

 

 

 

Videokällan/audio är tom.