Information:

Datum, tid och plats

2023-02-17
09:00 - 10:00

​Digitalt via Zoom

Aktiviteten riktar sig till
Bibliotekspersonal


Folkbibliotek i ett förändrat politiskt landskap

​"Hur påverkas folkbibliotekens uppdrag att verka för det demokratiska samhällets utveckling då synen på vad demokrati är ifrågasätts? När definitionen av demokrati och vad ett demokratiskt samhälle innebär omförhandlas och omtolkas placeras folkbibliotekens uppdrag i en ny kontext.

I fokus för detta forskningsprojekt står bibliotekariers upplevda erfarenheter av den politiska utvecklingen i Sverige. En utgångspunkt är att kulturpolitiken som länge varit föremål för en bred politisk konsensus i ökande grad utgör en arena för ideologisk konflikt. Med utgångspunkt i bibliotekslagen används folkbiblioteket för att fånga upp och belysa politiska tendenser i samtiden av vikt för hela samhället."

På webbinariet deltar Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Linnéuniversitetet och Hanna Carlsson, universitetslektor vid Linnéuniversitetet. De jobbar båda i projektet.

Till webinaret behöver du inte anmäla dig. Tiden är en timme och vi försöker få tid till frågor på slutet. Det spelas inte in.
Webbinariet arrangeras av regionbiblioteken i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen, Västernorrland och Gävleborg och är en del av det gemensamma arbetet "Biblioteken och demokratin".


Mer information och läsning:

Tillbaka till kalendariet