E-hälsa

E-hälsa är ett samlingsnamn för det vi tidigare kallade IT i vården. I Region Västerbotten har vi en e-hälsoenhet som strategiskt ansvarar för att planera och leda utvecklingen på området.

Området e-hälsa är brett och här väljer vi att lyfta upp ett antal områden som vi tycker är extra intressanta. 

Framtidens vårdinformationsstöd

Region Västerbotten är på väg att införa ett nytt vårdinformationstöd. Stödet ska skapa förutsättningar för ett partnerskap där Västerbottens invånare och patienter ska bli mer delaktiga i sin vård.

Framtidens vårdinformationsstöd

Vård på distans

Sedan mitten av 1990-talet har Region Västerbotten använt vård på distans för att göra vården mera tillgänglig för länets invånare.

Utveckling inom vård på distans 

E-tjänster på 1177.se

Alla Sveriges regioner samarbetar kring 1177 Vårdguiden, som är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård. På 1177 Vårdguidens webbplats 1177.se kan västerbottningarna bland annat ta del av fakta och råd, logga in och läsa sin journal, förnya recept eller ställa frågor till vården.

Utveckling av 1177 Vårdguidens e-tjänster

Digitaliseringsstrategi 2025

Digitalisering är en viktig faktor för att nå framgång i arbetet för att modernisera och utveckla verksamheten. Nya tekniska möjligheter, behov av att effektivisera verksamheten, samt invånarnas förväntningar och krav på ökad tillgänglighet och delaktighet är viktiga drivkrafter i förändringsarbetet.

Syftet med digitaliseringsstrategin är att samla långsiktiga planer och önskade positioner inom området i en strategi som kan effektivisera, stödja och hålla samman digitaliseringsarbetet över hela organisationen.