NYHETER 2019-04-26

Designstudenter på resa i Vindelälvsdalen - Juhtatdahka

Fotograf: Lukas Ballier

Under fem dagar i mitten av april besökte fjorton masterstudenter från Designhögskolan i Umeå olika hem och verksamheter i Vindelälvsdalen-Juhtatdahka, efter väg 363. Resan var ett första steg i designhögskolans viktiga bidrag till Region Västerbottens förstudie MOBEVI, som utformar en hållbar transport- och mobilitetslösning för besökare och matvaror för det blivande Biosfärsområdet. Efter fältbesöket jobbar studenterna fram till sommaren med att ta fram och förfina lösningar, och lösningarna tar MOBEVI sedan vara på i det fortsatta utformandet av en transport- eller mobilitetslösning.

Studenternas uppgift var att på nära håll uppleva, samla insikter och få förståelse för hur det är att leva, bo och verka i området – erfarenheter som de använder för fram till sommaren utveckla och förfina koncept till transport- eller mobilitetslösning för dalgången.

När förstudien är klar i slutet av 2019 är tanken att det ska finnas ett genomförbart förslag på transport- och mobilitetslösning, redo att testas i området. Studenternas prototypande sker parallellt med Region Västerbottens egna designarbete som leds av ÅF InUse. Studenternas koncept förväntas ge både fler perspektiv och konkreta bidrag till den kommande lösning som ska testas efter 2019.

Under denna del av projektet spred studenterna ut sig längst med älvdalen, från ihoprinningen med Umeåälven i Vännäsby, uppströms, hela vägen upp till Ammarnäs.

Två av studenterna var Lukas Ballier från Stuttgart och Juan Pablo Farré från Barcelona, som bland annat besökte Tommy och Elsa Hägglund i byn Strycksele i Vindelns kommun.

– Det var en fantastisk miljö, otroligt vackert, nästintill magiskt på sina håll. Jag blev lite överrumplad av att det fanns så mycket att göra i form av aktiviteter, säger Juan, masterstudent i interaktionsdesign.

Lukas, klasskamraten, fyller i.

– Jag är dock inte säker på att de flesta som bor i området riktigt förstår det unika de har att erbjuda. Bara en sån sak som att gå på en frusen älv eller sjö – jag var kanske tio år när jag gjorde det sist. Det var fantastiskt, en enkel och vardaglig upplevelse för de boende men något mycket speciellt för mig.

Tanken var att komma med så lite förutfattade meningar som möjligt och möta verkligheten i älvdalen med ett öppet sinne – att se, känna, uppleva och samla på sig värdefulla insikter som inte går att ta till sig på annat sätt. Både Lukas och Juan fick med sig många nya tankar.

– Området är stort och det finns skillnader mellan kust, skog och fjäll som behöver tas med när vi tillsammans med de boende ska jobba fram olika lösningar, säger Juan. I fjällen var det till exempel tydligt att turisterna kommer på besök på helgerna och att det under veckorna ofta kan vara ganska lugnt. Men det var överlag ett mycket större turismfokus där uppe än till exempel i Strycksele.

Nästa steg i arbetet blir en samskapande workshop tillsammans med verksamma, invånare och andra involverade.
– Redan den 29 april kommer vi bjuda in till en workshop i Rusksele där vi dels kommer presentera lite av de tankar vi fått men även ta tid att lyssna och arbeta tillsammans med lokalbefolkningen. Delaktigheten kan inte nog understrykas i en designprocess – det är grunden för hela arbetet och en förutsättning för ett lyckat resultat, avslutar Lukas.

Förstudien MOBEVI ägs och leds av Region Västerbotten och finanseras av Tillväxtverket, Trafikverket och Region Västerbotten.

Läs det ursprungliga pressmeddelandet från förstudiens uppstart här.

För mer information:

Emil Hägglund
emil.hagglund@regionvasterbotten.se
076-141 05 05

Bianca Byring
bianca.byring@regionvasterbotten.se
070-5165756Tillbaka till nyhetslistan