NYHETER 2024-05-14

64,7 miljoner till utvecklingsprojekt i Västerbotten

Regionala utvecklingsnämnden har beslutat om att bevilja projektmedel om 64,7 miljoner kronor till utvecklingsprojekt i Västerbotten.

Region Västerbotten har uppdraget att fördela statliga medel för regionalt utvecklingsarbete (1:1-medel) till bland annat regionala utvecklingsprojekt som bidrar till en hållbar regional utveckling av Västerbotten. Under sitt sammanträde den 8 maj fattade Regionala utvecklingsnämnden beslut om 22 ärenden, varav 19 bifölls.

Totalt sett inkom 54 projektansökningar men 12 av dem återtogs under beredningen. RUN beviljade projektstöd om 59,3 mnkr och ytterligare 5,4 mnkr beviljades på delegation, sammanlagt 64,7 mnkr. Sammantaget beviljas bifall för 34 ärenden vilket motsvarar en beviljandegrad på 63 % av inkomna ansökningar.

 

De här är projekten som beviljades medel av Regionala utvecklingsnämnden:

 

R10 en vinnare i gröna omställningen
Region Västerbotten beviljas 8 000 000 kr, dock högst 40,00 % av godkända kostnader uppgående till 20 000 000 kr för projektet R10 en vinnare i gröna omställningen för projektperioden 2024-09-01 – 2027-12-31.

 

Stärkt ekosystem för social innovation i norr

Luleå tekniska universitet beviljas 3 731 324 kr, dock högst 25,00 % av godkända kostnader uppgående till 14 925 297 kr för projektet Stärkt ekosystem för social innovation i norr för projektperioden 2024-09-01 - 2027-10-31.

 

Samverket Skellefteå

Science City Skellefteå AB beviljas 1 770 943 kr, dock högst 25,00 % av godkända kostnader uppgående till 7 083 776 kr för projektet Samverket Skellefteå för projektperioden 2024-08-01 - 2027-10-31. B

 

Cybersäkerhetsnod Norr

Luleå tekniska universitet beviljas 1 500 000 kr, dock högst 4,53 % av godkända kostnader uppgående till 33 135 500 kr för projektet Cybersäkerhetsnod Norr för projektperioden 2024-09-01 - 2027-12-31.

  

NorthDIVeRSITY

Umeå universitet beviljas 1 265 100 kr, dock högst 20,00 % av godkända kostnader uppgående till 6 325 440 kr för projektet NorthDIVeRSITY för projektperioden 2024-06-30 - 2027-06-29.

  

SelfCare

Region Västerbotten beviljas 1 108 008 kr, dock högst 21,77 % av godkända kostnader uppgående till 5 089 162 kr för projektet SelfCare för projektperioden 2024-06-01 - 2027-05-31.

  

Kreativa Norrland

RISE Research Institutes of Sweden AB beviljas 2 872 888 kr, dock högst 24,31 % av godkända kostnader uppgående till 11 818 359 kr för projektet Kreativa Norrland för projektperioden 2024-08-01 - 2027-04-30.

 

Close the loop

Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB beviljas 2 840 950 kr, dock högst 23,98 % av godkända kostnader uppgående till 11 844 830 kr för projektet Close the loop för projektperioden 2024- 08-01 - 2027-11-30. B

 

Förnybart 2030 Övre Norrland

BioFuel Region BFR AB beviljas 4 903 285 kr, dock högst 29,64 % av godkända kostnader uppgående till 16 542 239 kr för projektet Förnybart 2030 Övre Norrland för projektperioden 2024-09-01 - 2027-12-31.

 

WITNES(T)

Luleå tekniska universitet beviljas 1 342 819 kr, dock högst 14,43 % av godkända kostnader uppgående till 9 302 892 kr för projektet WITNES(T): Winter Intermodal Transportation by Nordic emobility simulations and Testing för projektperioden 2024-07-01 - 2027-06-30.

  

Norrbotniabanan 2024-2028

Skellefteå kommun beviljas 4 181 502 kr, dock högst 25,00 % av godkända kostnader uppgående till 16 726 006 kr för projektet Norrbotniabanan 2024-2028: Inför trafikstart UmeåDåva för projektperioden 2024-07-01 - 2028-06-30.

 

Möjliggör den gröna industrirevolutionen och samhällsomvandlingen i norr med ett stabilt och flexibelt energisystem (MISSE)

Region Västerbotten beviljas 5 066 100 kr, dock högst 46,70 % av godkända kostnader uppgående till 10 847 454 kr för projektet Möjliggör den gröna industrirevolutionen och samhällsomvandlingen i norr med ett stabilt och flexibelt energisystem (MISSE) för projektperioden 2024-05-27 - 2027-08-31.

 

Kvarken Film Network – small scale project

REGION VÄSTERBOTTEN beviljas 77 000 kr, dock högst 35,00 % av godkända kostnader uppgående till 220 000 kr för projektet Kvarken Film Network – small scale project för projektperioden 2024-04-15 - 2024-12-20.

 

Norra Sveriges kontor i Stockholm

Region Västerbotten beviljas 3 786 413 kr, dock högst 44.94 % av godkända kostnader uppgående till 8 426 413 kr för projektet Norra Sveriges kontor i Stockholm för projektperioden 2024-11-01 - 2027-10-31.

  

Västerbotten på Grand Hôtel

Region Västerbotten beviljas 2 700 000 kr, dock högst 50,00 % av godkända kostnader uppgående till 5 400 000 kr för projektet Västerbotten på Grand Hôtel 2025- 2027 för projektperioden 2024-08-01 - 2027-06-30. 

 

PREL

Region Västerbotten beviljas 1 277 909 kr, dock högst 35,00 % av godkända kostnader uppgående till 3 651 162 kr för projektet PREL för projektperioden 2024-10-01 - 2027-09-30.

 

Ökad kapacitet, samverkan och breddad rekrytering

Region Västerbotten beviljas 8 194 739 kr, dock högst 17,54 % av godkända kostnader uppgående till 46 708 590 kr för projektet Ökad kapacitet, samverkan och breddad rekrytering för projektperioden 2024-09-01 - 2027-08-31.

 

NOVA K

Region Norrbotten beviljas 3 550 000 kr, dock högst 23,97 % av godkända kostnader uppgående till 14 808 160 kr för projektet NOVA K för projektperioden 2024-08-05 - 2027-08- 06.

 

Nordic Green Belt

Kvarkenrådet EGTS beviljas 1 231 120 kr, dock högst 9,47 % av godkända kostnader uppgående till 13 002 037 kr för projektet Nordic Green Belt för projektperioden 2024-08-01 - 2026-12-31.

 

Tillbaka till nyhetslistan