NYHETER 2024-05-16

Samordningsförbundet Umeåregionens sammanträde den 22 mars 2024

Protokoll från Samordningsförbundet Umeåregionens sammanträde den 22 mars 2024 har justerats.

Anslagsdatum: 2024-05-16

Sista dag för överklagande av beslut: 2024-06-07

Protokollet förvaras på Samordningsförbundets kansli, Umeå kommun.

Länk till protokoll:

Protokoll 2024-03-22 Samordningsförbundet Umeåregionen

 

Tillbaka till nyhetslistan