NYHETER 2024-05-17

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av Specialistläkare (2) i Neuro-huvud-halscentrum NHHC, Umeå

I enlighet med Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) samt beslut i Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse ska sakkunnigbedömning göras för tillsättande av specialistutbildade läkare vid akademiska sjukvårdsenheter/universitetssjukvårdsenheter i Region Jämtland Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland.

Sakkunnigutlåtande gällande anställning av specialistläkare (2) i Neuro-huvud-halscentrum NHHC, Umeå 

 

Referensnummer: C171720

Anslaget publiceras: 2024-05-17

Sista dag för överklagande: 2024-06-07

Länk till utlåtande: 

Sakkunnigutlåtande C171720

Tillbaka till nyhetslistan