NYHETER 2024-05-17

Stort intresse för mobiliseringsevent för utvecklingsprojekt 

Onsdagens mobiliseringsevent, med temat "Ett grönare och mer klimatsmart Västerbotten", samlade över 40 deltagare från över 20 olika organisationer. Eventet, som arrangerades i samarbete mellan Region Västerbotten och Tillväxtverket, syftade till att informera och inspirera fler att söka projekt inom grön omställning. Den höga uppslutningen visade på stort intresse bland Västerbottens aktörer.

Bild från mobiliseringsevent för "Ett grönare och mer klimatsmart Västerbotten" i P5. Foto: Riikka Glán Engman

Med grund i de unika klimatutmaningar Norra Sverige står inför där behovet av en grön omställning är avgörande för att minska utsläppen och anpassa regionen till framtida klimatförhållanden bestämde sig Tillväxtverket och Region Västerbotten att göra gemensam insats under våren 2024 för att uppmärksamma och inspirera fler att söka finansiering för projekt med fokus på grön omställning. 

- Regionalfonden för Övre Norrland kan bland annat användas för att finansiera satsningar på hållbara teknologier och förnybar energi. Det ger oss möjligheten att bli en ledande region inom grön innovation, något som också kan skapa nya jobb och stärka vår lokala ekonomi, säger Malin Ylinenpää, Programansvarig för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Tillväxtverket. 

Resultatet blev ett event som hölls under förmiddagen den 15 maj på P5 i Umeå. Under dagen erbjöds deltagarna inspirerande föreläsningar av Tina Holmlund, verksamhetsledare för Energi- och klimatanpassning vid Länsstyrelsen Västerbotten, och Christoffer Boman, universitetslektor vid Umeå Universitet. Föreläsningarna berörde utmaningar och möjligheter med grön omställning och gav exempel på pågående projekt och forskning inom energi, cirkulära materialflöden och hållbar resursanvändning. Dessutom informerades de av Region Västerbotten och Tillväxtverket kring finansieringsmöjligheter och möjligheterna att söka projektstöd för utvecklingsprojekt inom området. 

Utöver detta erbjöd evenemanget även deltagarna en plattform för att knyta nya kontakter och utforska samverkansmöjligheter. Gruppdiskussioner kring förnybara drivmedel, smarta energisystem, cirkulär ekonomi och klimatanpassningar blev där ett uppskattat inslag under dagen.

- Bra projekt kräver att goda idéer väcks, det sker ofta när rätt aktörer kommer samman och vi hoppas att onsdagens event har bidragit till det. Vi hoppas att vi får in många spännande och bra ansökningar i den utlysning som snart öppnar, säger Malin Ylinenpaa. 

Båda arrangörerna hälsar tack till alla som hade möjlighet att delta! För dig som inte hade det denna gång men som är intresserad av att veta mer om finansieringsmöjligheterna för utvecklingsprojekt hos Tillväxtverket och Region Västerbotten - håll utkik kring information om våra utlysningar på våra hemsidor och ta kontakt med oss om ni har frågor eller vill stämma av er projektidé inför ansökan. 

Tillbaka till nyhetslistan