NYHETER 2024-05-20

Regionen uppfyller flera av Vårdförbundets krav

Sedan den 25 april pågår en arbetskonflikt mellan Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen SKR, Sveriges kommuner och regioner, som är Region Västerbottens arbetsgivarorganisation. SKR och Sobona har under de senaste veckorna tecknat nya kollektivavtal med övriga fack inom kommuner och regioner. Samma avtal har erbjudits Vårdförbundet som dock valt att tacka nej då de inte anser att avtalet lever upp till deras krav.

– Konflikten påverkar våra verksamheter samt patienter och medarbetare negativt då vi bland annat inte har kunnat anställa efter behov på grund av blockaden för nyanställningar, säger Tommy Svensson, regiondirektör.

Här är en beskrivning av läget utifrån regionens perspektiv och mer information om hur avtal och löner inom området ser ut.

Ett av Vårdförbundets krav är förkortad veckoarbetstid.

Tillsammans med Vårdförbundet har Region Västerbotten tre lokala kollektivavtal om arbetstidsmodeller. I regionen har därför en stor andel sjuksköterskor redan förkortad arbetstid.

Som lägst kan en sjuksköterska i Region Västerbotten komma ner till 31,97 arbetstimmar per vecka på en heltidstjänst.

Under 2023 har var tredje sjuksköterska omfattats av sänkt arbetstid i någon av regionens arbetstidsmodeller. För de som inte omfattas av en arbetstidsmodell har det även funnits arbetstidsförkortning ned till som lägst 34,33 arbetstimmar per vecka i det centrala kollektivavtalet, som är uppsagt av Vårdförbundet.

Vårdförbundet menar att arbetsgivarna utnyttjar medarbetarna genom mycket övertidsarbete.

Under 2023 har inom Vårdförbundets avtalsområde ungefär en av tio medarbetare arbetat beredskap eller jour. I regionen arbetar de yrkesgrupper som omfattas av blockaden i snitt cirka 2,9 timmars övertid per person och månad, eller 35 timmar per år.

Det skiljer sig dock åt mellan verksamheter där vissa som exempelvis ambulanssjukvård, akutmottagning, anestesi, operation och intensivvården och hjärtcentrum har mer övertid och andra verksamheter nästan ingen övertid alls.

– Även skälen till övertid varierar mellan olika verksamheter, det kan till exempel vara sjukfrånvaro, akuta händelser eller att arbetstiden är organiserad som jour eller beredskap, säger Elisabeth Karlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Vårdförbundet kräver även kraftigt höjda löner.

Region Västerbotten har konkurrenskraftiga löner. Den genomsnittliga grundutbildade sjuksköterskan i Region Västerbotten är tillsvidareanställd och tjänar i snitt 36 750 kronor i månadslön. Utöver detta tillkommer rörliga ersättningar beroende på hur mycket man arbetar obekväm arbetstid. I genomsnitt får den som arbetar på obekväma arbetstider 2 300 kronor extra utöver sin lön varje månad.

Medellönen för specialistutbildade sjuksköterskor är cirka 42 350 kr utan att räkna med andra ersättningar. Den slutgiltiga lönen för en specialistutbildad sjuksköterska varierar beroende på flera omständigheter. Exempelvis när på dygnet du arbetar, hur väl du lyckas omsätta erfarenhet till prestation samt olika lönetillägg. Med alla tillägg och ersättningar kan en mycket erfaren sjuksköterska, som kan ha arbetspass när som helst under dygnet, uppgå till 55 400 kr.

Tillbaka till nyhetslistan