NYHETER 2024-06-04

Sammanfattning från regionstyrelsen den 4 juni

Idag sammanträdde regionstyrelsen. Bland ärendena fanns bland annat regionens miljöredovisning för 2023 samt delårsrapport per april 2024. Dessutom svar på ett initiativärende om humanitärt stöd vid kris och krig och förfrågningar från personal i de fall de önskar arbeta humanitärt som frivilliga i eller anknytning till krig. Läs en sammanfattning av dessa och övriga ärenden.

Klubba

Sammanfattning regionstyrelsen 240604

Protokoll och tillhörande handlingar

Mer information

Peter Olofsson (S), ordförande, 070-250 05 41.
Nicklas Sandström (M), 1:e vice ordförande, 070-254 45 15.
Jonas Karlberg (V), 2:e vice ordförande, 070-725 49 19.

Tommy Svensson, regiondirektör, 072-227 54 84.

Tillbaka till nyhetslistan