NYHETER 2024-05-29

Förhandling mellan Region Västerbotten och Vårdförbundet

Region Västerbotten bedömer varslet om strejk från Vårdförbundet som en fara för liv och hälsa. Idag har parterna förhandlat om sex verksamheter där regionens högsta medicinska kompetens bedömer att strejken blir samhällsfarlig.

De varslade stridsåtgärderna från Vårdförbundet, som representerar sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor, bedöms kunna vara samhällsfarliga ur flera aspekter. Konsekvenserna vid en strejk i regionen får betydande risker och negativa effekter på patienters liv och hälsa genom att minska eller stänga delar av vården.

Under onsdagens förhandlingar mellan Vårdförbundet och Region Västerbotten lyfte regionen fram sex områden där man ser en stor risk för samhällsfarlighet, vilket innebär fara för liv och hälsa.

– Vi står fast vi att det är ett oansvarigt varsel. Vår chefläkare som är vår högsta medicinska kompetens har gjort den här bedömningen. Förhandlingarna idag har rört den medicinska akutvårdsavdelningen på Norrlands universitetssjukhus, laboratoriemedicin, klinisk kemi, bild- och funktionsmedicin i hela länet och operationsavdelning 1 på Centrum för AnOpIva, säger Elisabeth Karlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten.

Förhandlingarna har ajournerats till fredag. Regionen har framfört vilken som är den absoluta minimibemanning som behöver finnas på berörda enheter för att upprätthålla patientsäkerhet. Regionen har också lämnat in ett skadestånd om brott mot kommunala huvudavtalet för ett otydligt lagt varsel.

Verksamheter som förhandlats

Akutsjukhus kan inte bedriva verksamhet utan en medicinsk akutvårdsavdelning, även kallat Mava. Mava på Norrlands universitetssjukhus är den avdelning som hanterar det absolut största flödet av inläggningar från akutmottagningen, ungefär 55–65 personer per vecka.

– Ligger det kvar patienter på akutmottagningen som behöver en vårdplats som inte finns blir det snabbt patientfarligt, både genom att dessa behöver tas om hand och för att det blir en undanträngningseffekt av nya, svårt sjuka patienter som kommer in. Vi ser också en risk att medicinska bedömningar blir baserade på att vårdplatser inte finns och att man helt enkelt tvingas till att skicka hem patienter som egentligen behöver inneliggande vård, vilket är en allvarlig risk för liv och hälsa, säger Elisabeth Karlsson.

Mava i Umeå levererar akutsjukvård och akut internmedicinsk vård. Lagt varsel innebär att avdelningen behöver stängas.

De hanterar till exempel svår diabetes, kortisolsvikt, svåra elektrolytrubbningar, svår leversjukdom, magblödningar, tarmsjukdomar, hjärtsvikt, lungemboli, intoxikationer, hjärtrytmrubbningar med mera. Utöver detta vårdas en stor andel äldre multisjuka patienter som har svårt att klara sig hemma. Varslet kommer således att ha stor påverkan för den kommunala hälso- och sjukvården.

– Varslet från Vårdförbundet innebär också att verksamheten endast kan ha ett operationslag i gång, vanligtvis har vi minst tre stycken och normalt fem. Detta betyder att vi endast kan operera akut och detta berör patienter från hela Norra sjukvårdsregionen och omöjliggör dagkirurgi på barn och vuxna, säger Elisabeth Karlsson.

Även bild- och funktionsmedicins kraftigt begränsade tillgänglighet kommer påverka och fördröja vårdflöden, utredningar och diagnostik för patientgrupper och kommer innebära fara för liv och hälsa.

– Varslet påverkar olika delar i vårdkedjan där allt hänger ihop från att jag får symtom till diagnostik och behandling. Vi kommer att göra allt för att säkerställa en patientsäker vård, säger Elisabeth Karlsson.

Tillbaka till nyhetslistan