NYHETER 2024-05-29

Nytt varsel mot Region Västerbotten

Igår den 21 maj utökade Vårdförbundet sitt varsel till strejk för flertalet verksamheter i Region Västerbotten. Om ingen överenskommelse nåtts mellan Vårdförbundet och arbetsgivarorganisationen SKR, Sveriges kommuner och regioner, träder strejkvarslet i kraft klockan 11.00 den 4 juni. Just nu görs ett stort risk- och konsekvensarbete internt i regionen.

Igår varslade Vårdförbundet om strejk i Västerbotten och ytterligare fyra regioner: Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland.

SKR, Sveriges kommuner och regioner, rapporterar under tisdagen att de begär att medlare ska gå in och bistå parterna för att få ett stopp på konflikten. En strejk i hälso- och sjukvården inför sommaren riskerar att få allvarliga konsekvenser för patienternas liv och hälsa.

– Varslet kom som en överraskning för oss. Vi analyserar risker och konsekvenser av det nya varslet. Vi är redan i ett ansträngt läge med tanke på den rådande blockaden, säger Elisabeth Karlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten.

Omfattande konsekvenser

Utifrån informationen om vilka medarbetare som omfattas av strejkvarslet, inriktas nu arbetet på att hantera de specifika risker och utmaningar som strejken medför.

I Region Västerbotten berörs följande yrken: sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor inklusive i förekommande fall sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor med specialistfunktion inklusive chefer.

– Analysen visar som förväntat att många enheter snabbt kommer få ett kritiskt läge. Vår högsta prioritet är att säkerställa patientsäkerheten och att invånarna påverkas så lite som möjligt, säger Elisabeth Karlsson.

Om konflikten fortsätter kommer nya åtgärder att bli aktuella för att säkerställa patientsäkerheten.

– Det kan även innebära exempelvis indragen semester eller förskjuten ledighet för medarbetare. Samt stängda verksamheter och inställda operationer för våra patienter. I slutet av förra veckan hade vi ställt in över 150 operationer för våra invånare, det känns inte alls bra. Det här påverkar så många, säger Elisabeth Karlsson.

Västerbottningar som har behov av vård med vården ska höra av sig som vanligt, och utgå ifrån att inbokade vårdbesök och planerade operationer blir av. Vid inställda besök eller operationer kommer berörda personer att kontaktas.

Tillbaka till nyhetslistan