NYHETER 2024-05-22

Sammanfattning från hälso- och sjukvårdsnämnden 22 maj

Vid dagens sammanträde med hälso- och sjukvårdsnämnden behandlade man bland annat resultatrapporten för perioden januari till april 2024. Man beslutade också i anslutning till den att lämna över en skrivelse till regionfullmäktige om att nämnden bedömer att man inte klarar sitt uppdrag inom angivna ramar. Verksamhetens åtgärdsplaner inför året är inte tillräckliga. För att vända trenden med ökande underskott så är det bland annat nödvändigt att genomföra det arbete som påbörjats under våren med översyn av åtgärder samt utbudsbegränsningar.

Läs om dessa och övriga beslut i sammanfattning hälso- och sjukvårdsnämnden 240522

Protokoll och handlingar

Politiska kommentarer

Anna-Lena Danielsson (S), ordförande, regionråd, 070-222 37 83.

Håkan Andersson (C), 1:e vice ordförande, 070-371 21 09.

Eva Arvidsson (V), 2:e vice ordförande, 070-541 10 19.

Förvaltningschef

Elisabeth Karlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, 070-570 27 07.

Tillbaka till nyhetslistan