NYHETER 2024-05-29

Vårdförbundets utökade varsel påverkar hela vårdkedjan

Vårdförbundet varslade under tisdagen om utökad strejk för ännu fler verksamheter i Region Västerbotten.

Det nya hotet om strejk berör bland annat primärvården och 1177 på telefon.

– Det är ett oansvarigt lagt varsel som påverkar invånaren genom att bland annat stänga 1177 på telefon. Det är invånarens kontakt med hälso- och sjukvården för att dygnet runt få bedömning och hänvisning till rätt vårdnivå. Varslet innebär dessutom påverkan på primärvården, säger Elisabeth Karlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Sveriges kommuner och regioner, SKR, varnade under tisdagsmorgonen för att strejkvarslet kan innebära ”akut fara för liv”. Det nya varslet innebär även att västerbottningar inte kan lämna och få blod analyserat. Dessutom att kirurgisk verksamhet i Skellefteå stängs.

– Att drastiskt stänga ner på det här sättet får katastrofala konsekvenser. Allt i vården hänger ihop och då möjligheten begränsas att söka vård i ett första skede kan diagnoser och behandlingar försenas och ingrepp skjutas upp och då kan det i förlängningen bli fara för liv och hälsa, säger Elisabeth Karlsson.

Tillbaka till nyhetslistan