NYHETER 2024-05-31

Viktiga steg tagna i förhandlingar med Vårdförbundet

Dagens förhandlingar mellan Region Västerbotten och Vårdförbundet är avslutade. Vårdförbundet drar tillbaka och ändrar de konfliktåtgärder som regionen bedömt som samhällsfarliga. Utöver dessa har Vårdförbundet ensidigt ändrat de varsel som är lagda för enheterna klinisk fysiologi och kardiologi vid Hjärtcentrum. Övriga varsel ligger kvar som tidigare.

Idag möttes Region Västerbotten och Vårdförbundet för en uppföljande förhandling efter att onsdagens möte ajournerades. Vårdförbundet drar nu tillbaka flera strejkvarsel vid Norrlands universitetssjukhus och Region Västerbotten som skulle innebära fara för liv och hälsa.

– Det är ett viktigt resultat att flera delar av varslet dragits tillbaka, då strejken slår mot många av de mest allvarligt sjuka som är i behov av universitetssjukhusets resurser. Det har varit en bra dialog och det är positivt att Vårdförbundet har hörsammat de yrkanden regionen haft. Men vi står fortfarande inför en oerhört ansträngd och en mycket allvarlig situation om strejken börjar på tisdag. Det innebär absolut minimibemanning i flera verksamheter och att flera delar av verksamheten kommer att behöva stå tillbaka, säger Elisabeth Karlsson.

Vårdförbundet möter regionens krav

Förhandlingarna kom till enighet i samtliga sex verksamheter som regionen bedömt som samhällsfarliga, i vissa fall dras strejken tillbaka i sin helhet och i vissa fall utökas undantagen. Strejkvarslet återtas i sin helhet för Mava, bild och funktionsmedicin i Lycksele och Umeå samt för AnOpIva Operation1 på Nus. Korrigering av undantag gör vid laboratoriemedicin, kemi Umeå och vid bild och funktionsmedicin Skellefteå.

– Det hade varit omöjligt att endast bedriva vård varannan vecka för våra svårt sjuka patienter. Konsekvenserna hade varit förödande om vi inte kunnat erbjuda vård på Mava eller kunnat analysera prover, erbjuda röntgen eller att kunna ha fler operationslag än ett igång, säger Elisabeth Karlsson.

Som tidigare informerat har regionen lämnat in ett skadestånd om brott mot kommunala huvudavtalet för ett otydligt lagt varsel. Denna fråga är Region Västerbotten och Vårdförbundet inte eniga kring och kommer hanteras separat.

Minimera konsekvenser

Nu fortsätter arbetet i Region Västerbotten med intensiva förberedelser för att minimera effekterna av de konfliktåtgärder som ligger kvar i strejkvarslet till den 4 juni. Varslet påverkar olika delar i vårdkedjan där allt hänger ihop från symtom till diagnostik och behandling.

– Vi gör allt vi kan för att minimera konsekvenserna för invånarna även under en strejk. Den rådande blockaden har redan gett oss stora utmaningar med fördröjningar, inställda operationer och mottagningar som tvingats stänga. Vården är en komplex verksamhet, där alla delar behöver fungera för att vi ska kunna erbjuda en säker hälso- och sjukvård, säger Elisabeth Karlsson.

Tillbaka till nyhetslistan