Eventarkiv

4 - 10 nov 2019

Psykeveckan i Västerbotten

Med hjälp av föreläsningar, kulturella aktiviteter och andra arrangemang vill vi öka förståelsen och kunskapen om psykisk ohälsa

7 nov 2019

Temadag om Migranthälsa 2019

Välkommen till Region Västerbottens årligt återkommande temadag om migranthälsa! Syftet med dagen är att öka kunskaperna om frågor som på olika sätt rör området migranthälsa.

14 - 15 nov 2019

Kulturforum 2019 14-15 november i Storuman

Kulturforum är Region Västerbottens årliga mötesplats för regionala kulturverksamheter och kulturansvariga i länets kommuner. Här skapar vi nätverk och lyfter gemensamma frågor. I år är temat digitalisering.

21 nov - 21 okt 2019

Digitala Västerbotten - Samverkan vår framgång

Digitala Västerbotten bjuder in till en heldag med fokus på verksamhetsutveckling och transformation i ljuset av digitaliseringens möjligheter.