Eventarkiv

7 maj 2024

Invigning av Scapis 2

Scapis – en världsunik forskningsstudie som ska förhindra hjärt-lungsjukdom

15 maj 2024

Inspiration och information för nya projekt

Välkommen till en halvdag med information och inspiration till projekt på temat ett grönare och mer klimatsmart Västerbotten!

28 maj 2024

Besöksnäringsforum Västerbotten 2024

Välkommen till en dag fylld av goda exempel och inspirerande föredrag. Under dagen får vi höra om hur vi i Västerbotten tillsammans arbetar för en mer hållbar utveckling av besöksnäringen. En utveckling som bidrar till såväl platsens utveckling och attraktivitet som till den gröna omställning som pågår i norr.

29 - 30 maj 2024

Mötesplats Lycksele 2024

VÄSTERBOTTENS STÖRSTA KRAFTSAMLING