Hjälpmedel

Här hittar du information för förskrivare av hjälpmedel. Nyheter finns längre ned på sidan.

Hjälpmedel på 1177 Vårdguiden

Har du som privatperson frågor kring hjälpmedel?

Svar på vanliga frågor om hjälpmedel på 1177.se

Hjälpmedel Västerbotten kundtjänst

Öppettider: vardagar klockan 8.00‒12.00, 13.00‒16.00
Telefon:
  090-785 93 65
Fax: 090-13 26 93
E-post:
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se    
Adress: Mariehemsvägen 14, 906 54 Umeå

Hjälpmedel Västerbotten butik

Stängd för flytt till nya lokaler 18-22 mars

Öppettider: vardagar klockan 9.00‒12.00, 13.00‒16.00
Telefon:  090-785 74 24
E-post: hmv.butik@regionvasterbotten.se
Ny adress: Nus, Analysvägen 2, Målpunkt T, By 1D, 907 37 Umeå

 

Sesam - inloggning  Logotyp för Sesam

Se Sesamdokument för behörighetsansökan och manualer     

 

Nyheter

 • Inventering 20 mars

  Hjälpmedel Västerbotten kommer att inventera huvudlagret i Umeå. Det innebär att inga hjälpmedel plockas eller levereras från huvudlagret under inventeringsdagen
  Förråden i Skellefteå, Lycksele och på Nus fungerar som vanligt och berörs inte av inventeringen i Umeå.

  Kundtjänsten är öppen som vanligt. Finns det akut behov av hjälp eller hjälpmedel den 20 mars, kontakta kundtjänsten.

  Om du har frågor, kontakta Marina Bergström (avdelningschef Produktförsörjning) på tel. 090-785 20 67 eller e-post marina.bergstrom@regionvasterbotten.se

 • Nu flyttar Hjälpmedelsbutiken

  Vecka 12: 18-22 mars kommer hjälpmedelsbutiken vara stängd för flytt till nya lokaler mittemot Apoteket på NUS.
  Vi kommer att öppna den nya hjälpmedelsbutiken under vecka 13.

 • Nya regler för anpassning av tröskelramper

  Numera gäller det nya upphandlingsavtal på portabla ramper, och i samband med det slutar vi på Hjälpmedel Västerbotten med vissa anpassningar.

  • Vi kapar inte längre tröskelramper längs långsidan för att uppnå en lägre höjd. Att förkorta en långsida kan enligt leverantören försvaga tröskelrampen och betraktas som en specialanpassning.

  • Anpassningar längs kortsidorna innebär inte denna risk, så Hjälpmedel Västerbotten fortsätter med dessa ändringar som tidigare.

  Har du funderingar, hör av dig till den sortimentsansvariga hjälpmedelskonsulenten.

 • Ny instruktion då Bussgods ändrat i sitt datorsystem

  När du beställer en fraktsedel för helpall måste det stå 20 i viktrutan i stället för 100. Beställer du en fraktsedel för halvpall ska det stå 10 i viktrutan i stället för 50. Paket skickas som tidigare med 1 i viktrutan.
  Läs hela instruktionen här:
  Instruktion för beställning av hämtning via bussgods
  (2019-02-04)

   

Säkerhetsmeddelanden

Viktig information - Permobils vårdarstyrning (Co-pilot)

Sorrento duchpall/stol (samt åtgärder)

Eldriven rullstol C500

Hygienhjälpmedel Aquatec Laguna Vip

Rollator Futura

 

Dokument att skriva ut till brukare

Övriga dokument

Hjälpmedelsavgifter VLL 2018 
Riksavtal utomlänsvård - inklusive anvisningar 
Vem får beställa reparation?