PTP-psykolog

Praktisk tjänstgöring för psykologer, PTP, görs under 12 månader och är en praktisk utövning av psykologyrket med inslag av utbildningsmoment.

Under din PTP får du tillämpa de kunskaper du förvärvat under din grundutbildning och växa in i en professionell identitet som psykolog. Tjänstgöringen sker under handledning av legitimerad psykolog.

PTP styrs av Socialstyrelsens föreskrifter som reglerar tillgången på handledare och innehållet i psykologtjänstgöringen. Vi följer intentionerna i den PTP-handbok som arbetats fram i samverkan med Sveriges Psykologförbund.

Vi anställer omkring 15 PTP-psykologer per år i flertalet av de verksamheter inom länet där det finns psykologer:

 • Vuxenpsykiatri
 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Habilitering
 • Barn- och ungdomsmedicin
 • Mödra och Barnhälsovård
 • Ungdomshälsa
 • Neurologi
 • Rehabilitering
 • Geriatrik
 • Arbets- och beteendemedicin
 • Primärvård
 • Företagshälsovård

 I Region Västerbotten erbjuds du:

 • Deltagande i PTP-program, med månatliga träffar med andra PTP-psykologer för utbildning och erfarenhetsutbyte, rådgivning kring allt som rör din PTP-tjänst, samt möjligheter till nätverkande.
 • Närhet till vidareutbildning och klinisk forskning via Umeå Universitet.

Program, ht-23

Gemensamma studiebesök, ht-23

PTP-handbok

Kontakt

Sofia Näckter
PTP-studierekktor
sofia.nackter@regionvasterbotten.se
090- 785 98 68

Karin Forsén
HR-konsult/PTP-ansvarig
karin.forsen@regionvasterbotten.se
090- 785 37 12