Kalender

Hjälpmedel Västerbotten erbjuder länets förskrivare basutbildningar, fördjupnings- och uppföljningskurser, temadagar och temagrupper samt ärendegrupper. På våra sortimentsvisningar presenterar vi Regionens upphandlade och utvärderade sortiment med tillhörande rutiner.

I kalendern hittar du våra kommande utbildningar och kompetenshöjande aktiviteter. Definitioner av alla aktiviteter finns här.
Anmäl dig via "Kursanmälan" i menyn, om det inte står något annat i inbjudan.

 

November

14 november i Lycksele:
Basutbildning HANDI

19 november i Umeå:
Basutbildning AKK-programvaran Snap + Core First med extern föreläsare

21 november i Umeå:
Basutbildning Communicate InPrint 3

26 november i Umeå:
Basutbildning lyftar och lyftselar
Beställd utbildning*

27 november i Umeå:
Basutbildning lyftar och lyftselar
Beställd utbildning*

 

December

4 december i Umeå:
Temagrupp Kommunikation och kognition, del 3
Beställd utbildning*

 

* Önskemål om utbildning:

Om du är intresserad av en skräddarsydd utbildning för din verksamhet, kontakta HMV:s kundtjänst eller den sortimentsansvariga konsulenten.
Deras kontaktuppifter står längst ner på varje sida för respektive sortimentsområde samt under Kontakta oss.

Hjälpmedel Västerbotten kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65