Samverkan ‒ hjälpmedelsråd

För samverkan mellan Region Västerbotten och kommuner i hjälpmedelsfrågor finns det bland annat ett hjälpmedelsråd. Hjälpmedelsrådet i Västerbotten ska verka för en samordnad, kvalitetssäker och kostnadseffektiv hjälpmedelsprocess utifrån brukarnas behov.

  • Hjälpmedelsrådet är vårdgivarstyrt enligt uppdrag från Länssamordningsgruppen (LSG). Hjälpmedelrådet består av fem representanter från kommunerna och två representanter från Region Västerbotten. Antalet representanter är kopplat till volymen på hyrda hjälpmedel.
  • Mötet har en strategisk inriktning och beslut fattas i konsensus.
  • Hjälpmedel Västerbotten ingår formellt sett inte i beslut, men innehar rollerna mötets ordförande och mötets sekreterare.
  • Syftet är att verka för en samordnad, kvalitetssäker, jämlik och kostnadseffektiv hjälpmedelsprocess inom Västerbottens län.
  • En helhetssyn är hörnstenen för denna hjälpmedelssamverkan med uppföljning och tillämpning av regelverk och praxis.
  • Vid behov ska Hjälpmedelsrådet besluta eller föreslå förändringar till LSG.

 

Protokoll från Hjälpmedelsrådets sammanträden

2022

Hjälpmedelsråd 2022-05-09

Hjälpmedelsråd 2022-04-11

Hjälpmedelsråd 2022-03-07

Hjälpmedelsråd 2022-02-07

2021

Hjälpmedelsråd 2021-11-29

Hjälpmedelsråd 2021-10-25

Hjälpmedelsråd 2021-09-27

Hjälpmedelsråd 2021-08-30

Hjälpmedelsråd 2021-05-10

Hjälpmedelsråd 2021-04-12

Hjälpmedelsråd 2021-03-01

Hjälpmedelsråd 2021-02-01

 

2020

Hjälpmedelsråd 2020-11-09

Hjälpmedelsråd 2020-10-12

Hjälpmedelsråd 2020-09-07

Hjälpmedelsråd 2020-05-25

Hjälpmedelsråd 2020-03-16

Hjälpmedelsråd 2020-01-27

 

2019

Hjälpmedelsråd 2019-11-25

Hjälpmedelsråd 2019-09-30

Hjälpmedelsråd 2019-04-26

Hjälpmedelsråd 2019-02-08

 

2018

Hjälpmedelsråd 2018-10-26

Hjälpmedelsråd 2018-04-27

Hjälpmedelsråd 2018-02-23


2017

Hjälpmedelsråd 2017-10-27

Hjälpmedelsråd 2017-05-29 
Bilagor 2017-05-29: 
Bilaga nyckeltal 

Hjälpmedelråd 2017-02-03 
Bilagor 2017-02-03:
Prioritering hjälpmedelstjänster
Processbeskrivning larm   Presentation larm 
Egenvård och egenansvar
Nyckeltal HMV 2016

2016

Hjälpmedelsråd 2016-10-10 
Bilaga 20016-10-10:
Nyckeltal HMV aug-sept 2016 

Hjälpmedelsråd 2016-05-27
Bilagor 2016-05-27:
Larmpresentation   Organisation HMV 2016   
Nyckeltal hjälpmedel

Hjälpmedelsråd 2016-02-29 
Bilagor 2016-02-29: 
Nyckeltal HMV 2015   Presentation, larm 
Hjälpmedelråd konstituerande

2015

Hjälpmedelråd 2015-11-23 
Bilagor 2015-11-23:
Förändrad organisation av HMV 2016 
Nyckeltal hjälpmedel 2015
Modell för kompetensnivåer 
Informationsvägar HMV 
Socialstyrelsens uppdrag inom hjälpmedelsområdet 
Förslag regionskommunal hjälpmedelsstrategi
Myndigheten för delaktighets uppdrag inom välfärdsteknologi 

Hjälpmedelsråd 2015-02-23 

2013-2014

Hjälpmedelsråd 2014-10-27

Hjälpmedelsråd 2014-03-17

Hjälpmedelsråd 2013-11-22 

 

 

Greger Olsson Controller
E-post
greger.olsson@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 32 47
Hjälpmedel Västerbotten kundtjänst
E-post
hmv.kundtjanst@regionvasterbotten.se
Telefon
090-785 93 65