Regionstyrelsen

Styrelsen är regionkommunens ledande politiska förvaltningsorgan som leder och samordnar förvaltningen av regionkommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över regional verksamhet som bedrivs i företag, stiftelser, gemensamma nämnder och kommunalförbund som ägs/delägs av regionen.

Regionstyrelsen har 15 ledamöter. Under regionstyrelsens finns ett arbetsutskott som ansvarar för beredning av ärenden till styrelsen.

Presidium

Peter Olofsson

Ordförande (regionråd)
Peter Olofsson (S)

peter.olofsson@regionvasterbotten.se

Nicklas Sandström

1:e vice ordförande (regionråd)
Nicklas Sandström (M)

nicklas.k.sandstrom@regionvasterbotten.se

Jonas Karlberg

2:e vice ordförande (regionråd)
Jonas Karlberg (V)

jonas.karlberg@regionvasterbotten.se

 

Visa alla förtroendevalda i regionstyrelsen

Protokoll och handlingar från regionstyrelsen

 

Sofia Gustafsson Sekreterare regionstyrelsen
E-post
sofia.e.gustafsson@regionvasterbotten.se