Bemanningsservice

Alla dagar, dygnet runt står vi redo att täcka upp om ordinarie medarbetare inte kan jobba. Vi hjälper vårdavdelningar, mottagningar och hälsocentraler så att korttidsfrånvaro inte påverkar den vård som patienterna behöver. Bemanningsservice finns i Umeå.

På Bemanningsservice arbetar utbildade och erfarna undersköterskor och skötare. Vi rycker in vid exempelvis sjukdom och vård av barn, eller som förstärkning vid planeringsdagar och semester. Här jobbar omkring 35 medarbetare på schema, och dessutom ett antal timanställda som kan jobba extra när belastningen är hög.

Ta gärna kontakt med oss om du är intresserad av att arbeta här! Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Arbeta som uthyrd – så fungerar det

Som medarbetare på Bemanningsservice arbetar du alltid ute i olika verksamheter. Det ställer krav på flexibilitet, initiativrikedom och självständighet. Du får bred erfarenhet av många olika arbetsplatser inom Region Västerbotten, och omväxlande arbetsuppgifter.

Det är avdelningschefen på Bemanningsservice som har helhetsansvaret för din arbetsmiljö, men när du är uthyrd är det avdelningen där du för tillfället arbetar som har arbetsmiljöansvaret. Vi arbetar aktivt för att främja den psykosociala arbetsmiljön på vår avdelning.

För att medarbetare ska ha rätt kompetens som är gångbar i alla de verksamheter vi stöttar, har vi intern kompetensutveckling inom förflyttningsteknik och i hjärt-lungräddning.

Joel Backman Avdelningschef Bemanningsservice
E-post
joel.backman@regionvasterbotten.se
Telefon
072-208 60 21