Klinisk mikrobiologi, PNA

Här hittar du rekommenderade analyser under klinisk mikrobiologi, patientnära analyser, PNA

Metodbeskrivningar och annat material, som finns samlat här, är meningen att användas som stöd i ert patientnära analyserande men det är i första hand alltid leverantörernas rekommendationer som gäller. Upptäcker ni att något i metodbeskrivningarna inte stämmer överens med tillverkarens föreskrifter vill vi gärna att ni hör av er. 

Observera att användningen av antigentester (snabbtester) för Covid-19, fr.o.m. 2023-06-15 avvecklas i Region Västerbotten.
Vid behov av diagnostik för pågående Covid-19 rekommenderas PCR-analys av luftvägsprov som har högre sensitivitet och specificitet.

 

BIOSYNEX Mono BSS är ett snabbtest som påvisar heterofila antikroppar av IgM-typ. Dessa antikroppar förekommer oftast vid mononukleos. Smittsam mononukleos, IM, är en akut herpesvirusinfektion som främst orsakas av primärinfektion med Epstein-Barr-virus, EBV.

Testet är mycket enkelt att utföra och kan utföras på kapillärblod, venblod, serum eller plasma. Resultatet fås på 5 minuter.

Mätområde: Negativt - Provet innehåller inga heterofila antikroppar
                         Positivt - Provet innehåller heterofila antikroppar
Förpackningsstorlek: 25 st test/förpackning
Intern kontroll: Positiv och negativ kontroll ingår i kitet. Används vid öppning av ny förpackning.

ARBETSDOKUMENT

OSOM Strep A Test (Svalg Prov) är ett test för att detektera Strep A-antigen i svalgprov som hjälpmedel för att diagnostisera Grupp A Streptokockinfektion.
Svar erhålls efter 5 minuter.

Mätområde: Negativt - Provet innehåller inte Strep A-antigen
                         Positivt - Provet innehåller Strep A-antigen
Förpackningsstorlek: 50 st test/förpackning
Intern kontroll: Positiv och negativ kontroll ingår i kitet. Används vid öppning av ny förpackning.

ARBETSDOKUMENT