Sara Qvarlander

Jag bedriver forskning inom Umeå Hydrocephalus Research Group. Främst arbetar jag med modellering och analys av trycket i hjärnan (intrakraniellt tryck) och flödesdynamik i vätskesystemet som omger hjärna och ryggmärg (cerebrospinalvätskesystemet). Min forskning handlar bland annat om att utveckla och validera protokoll och analysmetoder för lumbala infusionsmätningar, som utförs på Neurologiska avdelningen på Norrlands Universitetssjukhus. Just nu är jag projektledare för en nordisk multicenterstudie där vi undersöker om denna typ av undersökning kan användas för att individanpassa behandlingen av så kallad Normaltryckshydrocefalus. 

Jag är också aktiv inom MedTech4Health, ett nationellt strategiskt innovationsprogram, finansierat av VINNOVA, där MT-FoU i egenskap av aktör inom Centrum för Medicinsk Teknik och Fysik (CMTF) representerar en programmets regionala noder.  

Examina   
Jag har i grunden en civilingenjörsexamen i Teknisk Fysik från Kungliga Tekniska Högskolan (2008) och disputerade i Medicinsk teknik vid Institutionen för Strålningsvetenskaper, Umeå Universitet år 2013.     

Forsknings- och utvecklingsprojekt 
Optimering av behandling av normaltryckshydrocephalus 

Vetenskapliga publikationer 
Se publikationslista på Umeå universitets hemsida. 

Kontakt 
Telefon: 090-785 41 52 
E-post: sara.qvarlander@regionvasterbotten.se   eller   sara.qvarlander@umu.se 
Hemsida på Umeå universitet