Presskontakter

Aktuellt vårdläge Region Västerbotten covid-19

Aktuellt vårdläge - följ statistik för covid-19 i Västerbotten

Presskontakter i Region Västerbotten

Thomas Jonsson
Presskontakt hälso- och sjukvård
Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp
E-post: thomas.a.jonsson@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-612 18 48

Ulrika Johansson
Presskontakt hälso- och sjukvård
E-post: ulrika.j.johansson@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-582 70 62

Gabriella Bandling
Tjänstledig
Presskontakt hälso- och sjukvård
E-post: gabriella.bandling@regionvasterbotten.se
Mobil: 073 - 049 46 53

Anja Hansen Knutsson
Presskontakt hälso- och sjukvård
E-post: anja.Hansen.Knutsson@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-685 72 33

Per Strömbro
Presskontakt hälso- och sjukvård, Skellefteåområdet
E-post: per.strombro@regionvasterbotten.se
Mobil: 072-554 05 95

Petra Olgarsson
Presskontakt hälso- och sjukvård
E-post: petra.olgarsson@regionvasterbotten.se
Mobil: 073-091 48 87

 

Micaela Löwenhöök
Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning
E-post: micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-316 37 01

Malin Åberg
Kommunikationsdirektör
E-post: malin.aberg@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-240 91 55 

Thomas Hartman
Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling
E-post: thomas.hartman@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-666 49 95