Information vid plexusskada till remittenter och behandlare

För att remittera en patient med förmodad plexus brachialisskada är det viktigt att få med väsentlig information.