Färdighetsträning

Utbildningsansvariga på respektive vårdavdelning har möjlighet att arrangera fortbildning på KTC så att medarbetare kan uppdatera och förbättra sina praktiska färdigheter. Medarbetare kan även på eget initiativ besöka KTC individuellt eller i grupp för att träna.

KTC tillhandahåller ett stort antal olika bokningsbara attrapper för träning.

 

Aktuella utbildningar

 

Samordnare för Färdighetsträning:

Lena Liljedahl, KTC ansvarig Skellefteå

Telefon: 0910-77 18 75 Mail: lena.liljedahl@regionvasterbotten.se