Så här görs ansökan om utbetalning av stöd

Ansökan om utbetalning görs i efterskott när kostnaderna har betalts. Tänk på att stöd inte lämnas för moms.

Ansökan om utbetalning görs via e-tjänsten (www.minansokan.se ) där du måste logga in på samma sätt som när du gjorde ansökan. Se lathunden om hur en ansökan om utbetalning i www.minansokan.se går till.

 

Fullmakt/dela ansökan

Om ansökan om utbetalning ska göras av annan person än den som gjorde ansökan, så måste den som gjorde ansökan dela ärendet i minansokan.se. Se instruktion här om ur det går till 

 

Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning Mall finns här
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (betalbevis och fakturor ska laddas upp tillsammans för att underlätta kontroller).

Tänk på:

 • Vid inköp av begagnad utrustning ska ett intyg från säljaren att utrustningen inte fått stöd tidigare skickas med. Se mall här
 • När ni har skickat in ansökan om utbetalning kommer handläggaren att skicka den vidare till en kontrollant innan utbetalningen kan göras.

Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning Mall finns här
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (betalbevis och fakturor ska laddas upp tillsammans för att underlätta kontroller).

Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning Mall finns här
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (betalbevis och fakturor ska laddas upp tillsammans för att underlätta kontroller).

Tänk på:

 • Vid inköp av begagnad utrustning ska ett intyg från säljaren att utrustningen inte fått stöd tidigare skickas med. Se mall här
 • Region Västerbotten har beviljats delfinansiering från EU:s regionala fond för utbetalningar av företagsstöd. Med anledning av EU-finansieringen kommer många utbetalning att delas upp i två transaktioner med olika utbetalningsdatum. Först betalas den nationella finansieringen ut med 50% av beloppet, därefter EU:s del. Den första transaktionen görs av Tillväxtverket, vilket i regel sker 2-4 vardagar efter att ni fått e-post om utbetalningen. EU-finansieringen (andra transaktionen) betalas ut av Region Västerbotten vilket i regel äger rum med ytterligare 2-4 vardagars fördröjning.
 • När ni har skickat in ansökan om utbetalning kommer handläggaren att skicka den vidare till en kontrollant innan utbetalningen kan göras. Stöd upp till 500.000kr sköts av de kommunala kontrollanterna. De kommunala kontrollanternas tjänst är kostnadsfri. Stöd över 500.000kr sköts av Tillväxtverkets kontrollanter och är förknippade med kostnader som betalas av företaget.
 • Ifall stödet även omfattar uttag av säkerheter kommer företaget Sarus Consulting AB, som hanterar Regionens säkerheter, att skicka aktuella säkerhetshandlingar till din bank för underskrift av dig. Kontakta därför din bank och ordna med underskrifter på utsända handlingar så snart som möjligt efter du fått epost om att kontrollanten godkänt din ansökan om utbetalning. Utbetalning av stödet kommer inte ske innan dess.

Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning Mall finns här
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (betalbevis och fakturor ska laddas upp tillsammans för att underlätta kontroller).

Tänk på:

 • När ni har skickat in ansökan om utbetalning kommer handläggaren att skicka den vidare till en kontrollant innan utbetalningen kan göras. 

Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning Mall finns här
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (Betalbevis och fakturor ska laddas upp tillsammans för att underlätta kontroller).

Tänk på:

 • När ni har skickat in ansökan om utbetalning kommer handläggaren att skicka den vidare till en kontrollant innan utbetalningen kan göras. 

 

Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning Mall finns här
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (betalbevis och fakturor ska laddas upp tillsammans för att underlätta kontroller)

Tänk på:

 • Vid inköp av begagnad utrustning ska ett intyg från säljaren att utrustningen inte fått stöd tidigare skickas med. Se mall här
 • Region Västerbotten har beviljats delfinansiering från EU:s regionala fond för utbetalningar av företagsstöd. Med anledning av EU-finansieringen kommer många utbetalning att delas upp i två transaktioner med olika utbetalningsdatum. Först betalas den nationella finansieringen ut med 50% av beloppet, därefter EU:s del. Den första transaktionen görs av Tillväxtverket, vilket i regel sker 2-4 vardagar efter att ni fått e-post om utbetalningen. EU-finansieringen (andra transaktionen) betalas ut av Region Västerbotten vilket i regel äger rum med ytterligare 2-4 vardagars fördröjning.
 • När ni har skickat in ansökan om utbetalning kommer handläggaren att skicka den vidare till en kontrollant innan utbetalningen kan göras. Stöd upp till 500.000kr sköts av de kommunala kontrollanterna. De kommunala kontrollanternas tjänst är kostnadsfri. Stöd över 500.000kr sköts av Tillväxtverkets kontrollanter och är förknippade med kostnader som betalas av företaget.
 • Ifall stödet även omfattar uttag av säkerheter kommer företaget Sarus Consulting AB, som hanterar Regionens säkerheter, att skicka aktuella säkerhetshandlingar till din bank för underskrift av dig. Kontakta därför din bank och ordna med underskrifter på utsända handlingar så snart som möjligt efter du fått epost om att kontrollanten godkänt din ansökan om utbetalning. Utbetalning av stödet kommer inte ske innan dess.

Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning Mall finns här
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (Betalbevis och fakturor ska laddas upp tillsammans för att underlätta kontroller).
 4. Om eget arbete har godkänts i ert stöd så måste en tidrapport följa med. Mall finns här
 5. En kort slutrapport (max en halv A4) om hur projektet gått.

Tänk på:

 • När ni har skickat in ansökan om utbetalning kommer handläggaren att utföra en kontroll innan utbetalningen kan göras.

Bifoga alltid följande bilagor när ni ansöker om utbetalning:

 1. Ifylld verifikatförteckning Mall finns här
 2. Kopia på aktuella fakturor.
 3. Betalningsbevis som styrker att betalning av fakturorna har utförts av ditt företag (betalbevis och fakturor ska laddas upp tillsammans för att underlätta kontroller).
 4. Om eget arbete har godkänts i ert stöd så måste kopia på löneutbetalningarna skickas in
 5. En kort slutrapport (max en halv A4) om hur projektet gått.

Tänk på:

 • Om ni ansöker om utbetalning av eget arbete så måste även andra kostnader för minst lika mycket finnas.
 • Region Västerbotten har beviljats delfinansiering från EU:s regionala fond för utbetalningar av företagsstöd. Med anledning av EU-finansieringen kommer många utbetalning att delas upp i två transaktioner med olika utbetalningsdatum. Först betalas den nationella finansieringen ut med 50% av beloppet, därefter EU:s del. Den första transaktionen görs av Tillväxtverket, vilket i regel sker 2-4 vardagar efter att ni fått e-post om utbetalningen. EU-finansieringen (andra transaktionen) betalas ut av Region Västerbotten vilket i regel äger rum med ytterligare 2-4 vardagars fördröjning.
 • När ni har skickat in ansökan om utbetalning kommer handläggaren att utföra en kontroll innan utbetalningen kan göras. Stöd över 500.000kr sköts av Tillväxtverkets kontrollanter och är förknippade med kostnader som betalas av företaget.