Regionpodden

Om att leva och verka i norra Sverige
– i ett möjlighetsperspektiv

Ämnen som expansion och attraktionskraft varvas med demografiska utmaningar, jämställda levnadsvillkor, kultur och fritid.
Elin Leyonberg samtalar med gäster, med olika infallsvinklar och kompetensområden, som gemensamt har hjärtat i norra Sverige.