Almis Framtidsgenerator

Hållbarhetsaspekterna får en allt större betydelse vid beviljande av företagsstöd men många företag behöver kunskap och stöttning för att ta ett kliv i sitt hållbarhetsarbete. Därför har Region Västerbotten inlett ett samarbete med Almi där företag som söker investeringsstöd kan hänvisas till Almis Framtidsgenerator.

Med utgångspunkt i företagets behov rustar Almis Framtidsgenerator företag för framtiden genom att lära ut sätt att koppla hållbarhet till tillväxt, sätta bra mål och omsätta hållbarhet i affären.

 

Läs mer om Framtidsgeneratorn här

 

Framtidsgeneratorn

Socialfonden