Förtroendevaldas personuppgifter

Personuppgifter

Regionen behöver dina personuppgifter för vår administration av dig som förtroendevald. Det är därför viktigt att du omedelbart meddelar oss om dina personuppgifter ändras. Är du ny som förtorendevald ska du lämna in blanketten xxx som du hittar längst ner på sidan.

Publicering av uppgifter på webben

Uppgifter om dig som förtroendevald publiceras på regionens webbplats i förtroendemannaregistret.

Regionen får utan ditt samtycke publiceras ditt namn, din eventuella tjänstetelefon i kommunen, dina uppdrag och din kommunala e-postadress. Uppgifterna hämtas ur register.

Om du vill ha andra kontaktuppgifter kan du meddela detta via blanketten "xxx".

Läs mer om hur Region Västerbotten arbetar med dataskydd (länk kommer)