Regionövergripande licenser

Vid restsituationer när behovet av licenspreparat är stort, söks regionövergripande licenser. Nedan hittar du länken till beviljade regionövergripande licenser inom Region Västerbotten.

Regionövergripande generella licenser Region Västerbotten

 

Vid frågor, kontakta Läkemedelsenheten Lakemedelscentrum.Lakemedelsenheten@regionvasterbotten.se