NYHETER 2021-11-03

En trygg och tydlig resa genom vården

Nu har ett projektarbete med att reda ut och optimera remissflödet för patienter med kronisk ländryggssmärta kommit en bra bit på väg. Målet är att hitta den kortaste vägen från primärvården fram till dess att patienten får hjälp av en specialist. Projektet ska utmynna i en modell för systematisk verksamhetsutveckling som ska användas i hela organisationen.

 – Vi tar tillvara alla medarbetares potential och erfarenheter när vi nu gemensamt gör oss kvitt onödor och slimmar patientens väg genom vården, säger Magnus Hedström. Foto: Jan Alfredsson

 

 

I arbetsgruppen finns representanter från primärvård, specialistvård samt bild- och funktionsmedicin. Arbetet leds av en styrgrupp där Magnus Hedström, områdeschef för länssjukvårdsområde 1, finns med. Det är den övergripande Tillsammansgruppen, med deltagare från hälso- och sjukvården samt staberna, som initierade arbetet och i samarbete med en konsult tagit fram grundläggande principer.  

– Vi har stor hjälp av rätt-principerna som vi tog fram tillsammans. Vi ska göra saker på rätt sätt, på rätt plats och i rätt tid, säger Magnus Hedström. 

En ny modell 

Det blir en metod för lärande och utveckling som så småningom kommer att omfatta allt fler. Genom att samarbeta kring flöden blir det också tydligt vad den egna enheten bidrar med för att helheten ska fungera. 

Magnus Hedström tycker att det är spännande att se modellen växa fram enligt de kriterier som tagits fram och hur arbetsgruppen hanterar de svårigheter de möter. 

– Traditionellt är vi duktiga på att jobba i stuprör, göra det vi ska inom enhetens gränser, men det blir svårare när vi ska fylla ut tomrummen och vallgravarna mellan oss. Vi rör oss då i okända trakter där alla eller ingen har ansvaret för patienten, berättar Magnus Hedström.  

Han menar att i denna ogästvänliga trakt är det lätt att fastna och tiden som tillbringas där skapar inget värde för patienterna. 

Minimera mellanrummen 

Om man tillsammans jobbar smartare och överbryggar mellanrummen får patienterna hjälp snabbare och försvinner ur kö-systemet.  

– Då slipper vi också en massa onödiga kontakter med patienter som undrar när det ska bli deras tur. Den tid vi lägger på att administrera köandet kan vi i stället lägga på vård, säger Magnus Hedström. 

Pilotprojektet påverkar hela organisationen genom att det bidrar till att ta fram en standard för utvecklingsarbetet. Men arbetet har också varit utvecklande för Magnus Hedström personligen när det gäller ledarskap och engagemang.  

– Det är ett bra sätt att jobba. Jag hoppas att metoden sprids och att alla medarbetare på sikt får möjlighet att prova den. Genom att göra en ordentlig analys och sedan under arbetets gång gå tillbaka till rätt-principerna och kolla att man är på rätt väg gör att vi inte lägger tid på sådant som inte gör skillnad, säger Magnus Hedström. 

Tid för utveckling 

Han menar att arbetssättet tar tillvara alla medarbetares potential och erfarenheter när man gemensamt gör sig kvitt onödor och slimmar patientens väg genom vården. 

– Tyvärr finns det onödor överallt. Vi måste våga, och ta oss tid, att fråga om det vi gör verkligen skapar värde för patienten trots att vi har mer än fullt upp varje vecka. 

Han tar sig själv som exempel. Genom att arbeta med projektet har han insett att det inte är framgångsrikt att tänka i samma gamla banor.  

– Vi lär inte bli fler medarbetare och den medicinska och tekniska utvecklingen med bland annat digitalisering är snabb. Samtidigt kommer efterfrågan på hälso- och sjukvård att öka med en allt äldre befolkning. Det enda rätta är att vända och vrida på allt och utmana gamla vanor och föreställningar. 

Dessutom menar han att det är en rolig resa där alla kan vara delaktiga och bidra till nya och bättre arbetssätt.

 

Tillbaka till nyhetslistan