NYHETER 2021-07-23

Psykiatrisk vård lyfts fram med nytt hus

Planeringen började för nio år sedan och hösten 2022 står Region Västerbottens nya psykiatribyggnad i Umeå färdig. Husets placering och verksamheten är också en del i en förändrad syn på psykiatrisk vård. – Att det nu satsas så mycket på psykiatrin, att alla verksamheter samlas under ett tak och att byggnaden hamnar på sjukhusets framsida, har ett otroligt starkt symbolvärde, säger Sara Oscarsson Hannuksela, verksamhetschef för psykiatriska kliniken i Umeå.

Nya pskykiatrin
Hösten 2022 är den nya psykiatribyggnaden klar att tas i bruk. Foto:

Få som passerar Norrlands universitetssjukhus kan undgå att lägga märke till det som pågår i området närmast älven. Sedan några år tillbaka växer ett av regionens största byggprojekt de senaste åren fram och om ett drygt år är den nya psykiatribyggnaden klar att tas i bruk.

Fem gånger bättre

Det blir ett hus som rymmer ett delvis förändrat sätt att bedriva psykiatrisk vård och som har en energieffektivitet som vida överträffar de krav som myndigheterna ställer.

– Den nya psykiatribyggnaden är fem gånger bättre än Boverkets krav på hur mycket energi ett nybyggt hus får konsumera, det är jättebra, säger byggprojektledare Gunilla Reinklou.

Under samma tak

Allt sedan arbetet inleddes har verksamhetsföreträdare, tillsammans med representanter från regionens fastighetsavdelning, arkitektkontor, teknikkonsulter samt en konstkonsult, planerat allt från ny energiteknik, hållbart material och konstens placering till vårdavdelningarnas utformning och placering. I det nya huset samlas all verksamhet, både vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin.

– Det är en gammal tanke att ha både öppen- och slutenvård under ett och samma tak. Att barn- och ungdomspsykiatrin också finns med ger kontinuitet och en samverkan mellan verksamheterna som betyder en trygghet för patienterna, säger Sara Oscarsson Hannuksela.

Bättre möjligheter

Barn- och ungdomspsykiatrin i Umeå har under lång tid flyttat runt på olika ställen i Umeå.

– Vi samarbetar redan i dag, men med det nya huset ger oss ännu bättre möjligheter till samverkan när en del av våra patienter behöver gå vidare till vuxenpsykiatrin. Nu får vi fina lokaler som är anpassade till den vård och behandling vi vill bedriva, säger verksamhetschef Kerstin Eliasson.

– Både medarbetare och patienter välkomnar satsningen på psykiatrisk verksamhet som äntligen hamnar på sjukhusets framsida. Det är inte skamligt med psykisk ohälsa, du ska inte behöva smyga undan för att besöka psykiatrin, oavsett om det handlar om barn, ungdomar eller vuxna.

Visa respekt

Arkitekturen invändigt och utvändigt tar också hänsyn till den vård som ska bedrivas. Medelvårdtiden är lång och det har därför bland annat satsats både på konst och utemiljön nära huset.

Nya psykiatrin 1
Skissbild från arkitekskontoret

– Slutenvården har verkligen prioriterats lägesmässigt, de patienter som inte kan gå ut har i alla fall utsikt mot både älven och sjukhusparken, säger Sara Oscarsson Hannuksela. Att vi också har innergårdar mot parken är en jättestor förändring. Det ger en möjlighet att gå ut, även om man inte kan gå fritt, vilket är viktigt

I huset ska det bara finnas neutrala bokningsbara samtalsrum och ytor där personalen arbetar och där de träffar patienterna separeras.

– Att ha samtal på personalens kontor har upplevts som negativt, till exempel tycker patienter med tvångsproblematik att de bokningsbara rummen är mer fräscha och avslappnande, förklarar Sara Oscarsson Hannuksela.

– Golven på vårdavdelningarna har markeringar som personalen inte ska gå över förrän de presenterat sig och fått tillåtelse att gå in till patienten. Det handlar om att visa respekt för alla patienter, både de som är inlåsta och de som är där frivilligt, säger hon.

Dygnsstyrd belysning

Sedan några år tillbaka har det funnits ett ljus- och miljöprojekt vid en avdelning i nuvarande lokaler, något man nu tar med sig till alla vårdavdelningar i det nya huset. Till exempel ska alla lokaler ha stora öppna ytor och torg istället för trånga och mörka korridorer.

– Meningen är att patienterna ska se personalen på sina rum istället för bakom stängda dörrar. Den centralt styrda belysningen följer och harmoniserar dygnets timmar för att underlätta läkningen för patienter med en störning i sömn- och vakenhetsrytmen, säger Sara Oscarsson Hannuksela.

 

Den psykiatriska vården i Umeå har de senaste åren varit utspridd, både inom och utanför sjukhusområdet. Dessutom har de trånga, gamla och slitna lokalerna inte varit ändamålsenliga och har i vissa fall också gett upphov till byggnadsrelaterad ohälsa.

Det nya huset byggs med material som harmoniserar med varandra, dessutom har stora delar av byggtiden skett bakom väderskydd som minimerar risken för fukt.

– Det är många som känt av och haft symtom av sjuka hus och det är viktigt att de känner förtroende för det nya huset, säger Sara Oscarsson Hannuksela.

Spännande utmaning

För personalen inom psykiatrin innebär innovativa lösningar och till viss del förändrade arbetssätt, en spännande utmaning. Många är nyfikna och arbetsgrupper har gjort studiebesök i huset.

– Att till exempel använda de bokningsbara samtalsrummen innebär att vi alla behöver samsas i huset på ett smidigt sätt, säger Sara Oscarsson Hannuksela.

– Miljön i huset ska vara både välkomnande och orienterande för patienterna, det ska vara enkelt att hitta. På samma sätt ska tekniken vara enkel att använda för personal när de ska boka sina rum och för patienterna när de ska checka in.

Nya möjligheter

Både vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin är universitetsenheter och med en samlad verksamhet öppnas nya möjligheter.

– Det är inte så vanligt i övriga landet att verksamheterna är integrerade med varandra så här. Vi tror stenhårt på det, allt från patientens väg i behandling till att kunna bedriva ett bra förbättringsarbete och en kvalitativ klinisk forskning, säger Sara Oscarsson Hannuksela.

Tillbaka till nyhetslistan