NYHETER 2021-12-01

ALF-strategiska medel för att bygga upp ett kompetenscentrum inom tillämpad AI

Medicinsk teknik FoU inom Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik vid region Västerbotten har tillsammans med institutionen för Strålningsvetenskaper fått förtroende att initiera en strategisk satsning för uppbyggnad av ett kompetenscenter (infrastruktur) inom artificiell intelligens (AI) för den Norra sjukvårdsregionen.

Avsikten med centret är att stötta kliniska forskningsprojekt med teknisk metodkompetens inom maskininlärning och AI.  Kompetenscentret ska även hjälpa till med tillämpning av dessa metoder på redan befintliga och i framtiden insamlade kliniska forskningsdata, s.k. ”Big data”, samt implementering av framtagna applikationer.

Kompetenscentret ska vara en betydelsefull brygga vid val av metoder för dataanalys men på sikt även vid klinisk implementation. Området växer och det gör det extra viktigt att satsa strategiska resurser i ett tidigt skede för att ligga i utvecklingens framkant.

Målgruppen kan via centret få idéer och tips om hur man kan komma vidare med sina analyser, och om projektet prioriteras, få stöttning med utveckling och tillämpning av AI-metoder för relevanta kliniska frågeställningar.

Kontakta gärna oss om ni har frågor eller behov av stöttning.

Tillbaka till nyhetslistan