Staber

Staberna stöttar organisationen och verksamheten i frågor som rör styrning och ledning, personalfrågor, ekonomi, verksamhetsutveckling, forskning och kommunikation.

Stabsdirektörer

Ida Lestander

Ida C Lestander
Utvecklingsdirektör/stabsdirektör, Ledningsstab
090-785 72 40, 072-226 40 38
ida.c.lestander@regionvasterbotten.se

Beatrice Melin
Forskning- utveckling och innovationsdirektör
Telefon: 070-091 80 28
E-post: beatrice.melin@regonvasterbotten.se

Peter Rönnholm
Ekonomidirektör
Telefon: 090-785 70 80, 073-040 66 06
peter.ronnholm@regionvasterbotten.se

Kia Ronnhed
HR-direktör 
090-785 72 18, 070-687 70 70
kia.ronnhed@regionvasterbotten.se

Malin Åberg
Kommunikationsdirektör
090-785 72 23, 070-240 91 55
malin.aberg@regionvasterbotten.se