Vårdhygien

Vårdhygien i Västerbotten finns i Lycksele, Skellefteå och Umeå och arbetar för att förebygga vårdrelaterade infektioner och minska risk för smittspridning.

Vår verksamhet

Vi övervakar infektionsläget, medverkar vid utveckling av rutiner och är rådgivande i bygg- och inköpsärenden samt medverkar i utbildningar till alla personalgrupper.

Alla kan hjälpa till med att minska smittspridning i vården

Som patient kan du minska risken för smittspridning genom noggrann personlig hygien och genom att tvätta händerna ofta, särskilt före måltider och efter toalettbesök.

Vid ökad samhällssmitta av luftvägsinfektioner kan det vara aktuellt att återinföra munskydd i samband med besök på vårdinrättningar. Följ gärna anvisningar i väntrum.

Som närstående bör du undvika att göra sjukbesök om du är förkyld eller har magsjuka. Tvätta alltid händerna före och efter sjukbesök.

Som personal följer du fastställda hygienrutiner.

Calici

Se smittläget i länet under Aktuellt.

Covid-19, influensa och andra luftvägsvirus

Se fliken Covid-19 och influensa för region och kommunal vård och omsorg.