Verksamhetsförlagda utbildningsplatser

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU, innebär att högskolor och universitet lägger delar av en utbildning till vårdens verksamheter.

Våra studenter arbetar med personcentrerad vård under handledning med ansvar för såväl omvårdnad som medicinsk vård. På vissa avdelningar arbetar vi enligt peerlearning-modellen med studenttäta salar. Det innebär att studenter arbetar i par under handledning med ansvar för flera patienter.

Vad erbjuder vi?

  • Tillgång till Kliniskt träningscentrum, KTC
  • Möjlighet till extraarbete och sommarjobb under studietiden
  • Regelbunden reflektion med handledare/huvudhandledare
  • Goda möjligheter till en tillsvidareanställning efter utbildningen

Den verksamhetsförlagda utbildningen för akademiska vårdutbildningar regleras i ett huvudavtal mellan Region Västerbotten och Umeå universitet. Volymavtal gäller för hur många platser varje enhet ska erbjuda och dessa revideras årligen.

Placering i Umeå, Skellefteå eller Lycksele

Den kliniska utbildning sker huvudsakligen i Umeå, Skellefteå och Lycksele. Utplaceringar sker i samarbete med utbildningssamordnare vid Umeå universitets olika utbildningsprogram.

Mer information om våra sjukhus:

Kontakt VFU och klinisk praktik

Frågor rörande sjuksköterske-, arbetsterapeut-, fysioterapeut-,  dietist-, socionom, psykolog- och biomedicinsk analytikerprogrammen

VFU@regionvasterbotten.se

 

Frågor gällande Läkarprogrammet, Kompletterande utbildning för läkare med avslutad utländsk utbildning eller Kunskapsprov för läkare

infocenter@umu.se

Handläggare för vård- och omsorgscollege

Ann-Sofie Hjelm
annsofi.hjelm@regionvasterbotten.se
090-785 12 22

Kontaktperson för vårdadministrativa programmet

Thomas Bodén 
thomas.boden@regionvasterbotten.se
090-785 24 41

Samordnare för praoelever

Kontakta i första hand studie- och yrkesvägledare på din skola.

Lycksele: HR-partner Anna Wikström 
anna.wikström@regionvasterbotten.se
0950-391 48, 072-533 91 48

Skellefteå: HR-assistent Sven Schampi
sven.schampi@regionvasterbotten.se
070-241 25 87

Umeå: Handläggare Ann-Sofie Hjelm
annsofi.hjelm@regionvasterbotten.se
090-785 12 22