Hjälpmedelssortiment

Via menyn hittar du information och dokument inom olika hjälpmedelsområden.

Under respektive sortimentsområde i menyn hittar du till exempel:

  • Sortimentsöversikter – beskrivningar och bilder på produkter i sortiment inom de områden där det finns ett stort antal produkter

  • Beställningsunderlag för olika områden och produkter som du kan använda som stöd för beställning i webSesam

  • Checklistor som kan används som ditt eget stöd vid kartläggning. De kan även skickas in inför konsultation tillsammans med konsultationsunderlag. 

OBS! Vid beställning av tillbehör som ej ingår i standardutförandet måste Arbetsorder kopplad till kundorder göras om du vill ha delarna monterade. Manual för detta finns under menyn Sesamdokument på vår hemsida.

Notera: Detta gäller endast om du vill ha delarna monterade. Vi uppdaterar just nu alla våra beställningsunderlag för att förtydliga detta.

 

Information till dig som förskriver en konsumentprodukt

När hjälpmedel förskrivs ansvarar region och kommun för att hjälpmedlens användningsområde överensstämmer med leverantörens syfte, att de fungerar för målgruppen de kan förskrivas till och att de är säkra att använda. De flesta hjälpmedel som erbjuds av region och kommun är medicintekniska produkter som är tillverkade och utprovade för ett medicinskt syfte som exempelvis att kompensera för en funktionsnedsättning. Dessa produkter är klassificerade enligt EU-förordningen Medical Device Regulation, MDR 2017/745.

Konsumentprodukter saknar MDR-klassificering men kan ändå vara ett säkert, tillförlitligt och funktionellt hjälpmedel. Det finns inga lagliga hinder för en huvudman att erbjuda konsumentprodukter som hjälpmedel. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska all vård vara säker och trygg för patienten, så även hjälpmedelsförskrivning.

Konsumentprodukter ger inte något skydd via patientskadelagen. Tillverkaren eller importören av den aktuella produkten har däremot ett ansvar att säkerställa att produkten, vid rätt användning, inte riskerar att orsaka personskada. Detta regleras i produktansvarslagen som också ger möjlighet att begära skadestånd om produkten orsakat personskada på grund av fel eller brister i produkten.
Produktansvarslagen (1992:18)

Förskrivare ska bedöma om produkten är säker för patienten samt informera om eventuella risker. Förskrivaren ska även informera patienten om att produkten inte är en medicinteknisk produkt och att patienten därmed inte har rätt till ersättning enligt patientskadelagen vid eventuell personskada.
Patientskadelagen (1996:799)

 

Specifika produktrutiner och övergripande regler och anvisningar hittar du i hjälpmedelshandboken.  
Hjälpmedelshandboken

För information om egenavgifter för hjälpmedel inom Regionen, se Blankettstället – Övriga blanketter och dokument.